Tjänstebolag - Vad ska man titta på?

Introduktion
Turen har nu kommit till Tjänstebolag i vår genomgång av olika typer av företag. Precis som med industribolag är detta en bred sektor men den gemensamma nämnaren är att man säljer någon typ av tjänst istället för produkt. I blogginlägget får du lära dig vad ett tjänstebolag är, vad du ska titta lite extra på och jag delar även med mig av några tips.
Vad är ett tjänstebolag?
Ett tjänstebolag är precis som det låter ett bolag som har som affärsidé att erbjuda tjänster till andra företag och organisationer. Tillskillnad från ett industribolag behövs inga maskiner för att tillverka produkter utan istället krävs det tjänstemän för att kunna utföra tjänsterna som bolaget vill sälja. Detta gör att bolagets balansräkning ser lite annorlunda ut, det är nämligen väldigt tomt på tillgångssidan, en så kallad Asset light affärsmodell.

Hybrider - Det bästa av två värdar?

Framförallt när det kommer till it-konsultbolag är det vanligt att bolaget både erbjuder en produkt men även konsulttjänster. I den bästa av värdar kan man använda kassaflödet från konsultaffären till att vidareutveckla bolagets mjukvara som sedan går att sälja. Dock är detta ett senario som ser väldigt bra ut på pappret men som sällan fungerar optimalt i verkligheten. Anledningen stavas Fokus. I analysarbetet av ett hybridbolag är det viktigt att hålla koll på hur stor del av intäkterna som kommer från produkten och hur mycket som kommer från konsultaffären. Detta framförallt för att mjukvarubolag, tillexempel SaaS-bolag, värderas till mycket högre multiplar, då deras affär är mycket mer skalbar. Vill du läsa mer om SaaS-bolag skrev vi tidigare under sommaren ett inlägg gällande vad man ska titta på: SaaS-bolag: Vad ska man titta på?
Varför är ett tjänstebolag en intressant investering?
Specifik trend. Precis som du med ett ett industribolag kan matcha din investeringstes mot en specifik produkt kan du här matcha din investeringstes mot en tjänst. Exempelvis var it-konsulter extremet populära kring Milleniumskiftet, då många investerare vill ha exponering mot framtidens it-lösningar. Ofta är det tjänstebolagen som får den stora utrullningen av ett teknikskifte att hända och många av våra svenska it-konsulter, tillexempel Knowit, har haft en betydande roll i digitaliseringen av Sverige.

Asset light. På grund utav att det inte behövs några maskiner eller andra typer av kapitalinvesteringar gör det att kassaflödet snabbt kommer ner till sista raden. Detta är förklaringen till att många välfungerande tjänstebolag ständigt toppar listor över högutdelare. Dock ska man vara medveten om att slutar kunderna köpa tjänster så går det snabbt nedåt. Därför är det bra att analysera kundstocken noga och försöka ta reda på hur långa kontrakten i genomsnitt är. Inköp av tjänster är bland det första bolagen skär ner på när det börjar bli sämre tider.
Vad vi tittar extra på
Personalomsättningshastighet
Hög personalomsättningshastighet är en varningsflagga det kan vara en indikation på att personalen inte trivs dessutom bär tjänstebolaget en kostnad för att träna och anpassa sina anställda. En hög personalomsättninghastighet innebär att dessa pengar inte kommer nytta till tjänstebolaget och skalbarheten försvinner.

Längden i kontrakt
Korta kontrakt betyder hög osäkerhet gällande framtida intäkter och beläggningsgrad. Har tjänstebolaget långa kontrakt går det däremot både att planera upp personalresurser och förutsäga kassaflöde.

Beläggningsgrad
Hur många av de anställda sitter på bänken och hur många är ute hos kund? En hög beläggningsgrad innebär att försäljningsorganisation är effektiv och att det finns ett konkret behov av bolagets tjänster hos marknaden. Beläggningsgrad är även ett bra mått att jämföra bolag sinsemellan.

Nyckeltal

Omsättning
Omsättningen visar bolagets försäljning. Jag tittar framförallt på tillväxten i omsättningen mellan olika perioder, speciellt år över år.

Rörelseresultatet (EBIT)
Marginalerna vittnar om hur duktiga bolaget är på att ta betalt på sina tjänster. Det vill säga har man "rätt" kunder och tar man "rätt" uppdrag. Ett bra mått för att jämföra tjänstebolag sinsemellan.

ROA & ROE
ROA och ROE är två avkastningsmått som står för Return On Assets respektive Return On Equity. På svenska betyder det avkastning på tillgångar respektive avkastning på eget kapital. Jag tycker att dessa två mått är bra att kolla då det anger hur mycket avkastning en krona in i bolaget ger. Framförallt använder jag det när det kommer till att jämföra bolag. Skillnaden mellan måtten är hur duktiga bolagen är på att förvalta sin verksamhet med respektive utan belåning.

ROA = Vinst efter skatt / tillgångar

ROE = Vinst efter skatt / Eget kapital.

Generellt sätt brukar börsen avkasta 7% årligen och jag brukar därför använda det som ett vattenmärken, dvs jag söker bolag som åtminstone har ett ROE-mått på 7%.

Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!