Tid för årsredovisning

Kvalitativt fokus istället kvantitativt.
Efter att året har inletts med att bolagen släpper den sista kvartalsrapporten från föregående räkenskapsår, och innan kvartalsrapporterna från årets första kvartal dundrar in, publicerar bolagen sina årsredovisningar. Årsredovisningarna innehåller förvisso inga större nyheter siffermässigt, då dessa presenterades redan i rapporten för det sista kvartalet för föregående räkenspasår, men desto intressantare blir det att dyka ner i de kvalitativa bitarna.
Kvalitativt istället för kvantitativt
Klockan tickar iväg och kvartalsrapporten har fortfarande inte dykt upp. Plötsligt publiceras rapporten och med spänning börjar du leta efter siffrorna du vill stämma av. Frustrerat ögnar du igenom materialet i jakt på tillväxtsiffror, marginaler och kassaflöde. Du skapar din bild och ser hur kursen rör sig. Tankar likt: varför reagerar marknaden så här? Eller: varför positionerade jag mig inte annorlunda? Dyker upp i huvudet. Rapportdagar är med andra ord ganska hetsiga och har slutat i både eufori och förtvivlan för min egen del. Årsredovisningarna å andra sidan är en helt annan sak. Siffrorna som presenteras har vi redan fått se, med skillnaden är att siffrorna nu är granskade av bolagets revisor. Dock är det sällsynt med stora skillnader och därför brukar årsredovisningarna tas emot av finansmarknaderna med en gäspning. Däremot fyller årsredovisningarna ett annat syfte, nämligen ett fokus på kvalitativ information.
När jag läser kvartalsrapporter är jag mer fokusrad på kavantitativa värden, så som marginaler och tillväxtsiffror, medans när jag läser årsredovisningar fokuserar jag mer på på kvalitativa värden så som vision, mission och strategi. När jag har hittar ett nytt bolag som jag är nyfiken på brukar jag därför börja med att läsa årsredovisningen. Jag får således en blick av vart bolaget kommer i från, vart bolaget är idag och kanske mest intressant vart bolaget vill någonstans.
Hur jag läser årsredovisningar
Årsredovisningar är långa dokument och spänner ofta i intervallet hundra till tvåhundra sidor. Ofta får jag frågan: läser du allt? Njaa, är nog rätt svar. Precis som med speed reading handlar det inte om att läsa allt snabbt utan det handlar om att identifiera vilka delar som du behöver läsa noggrant och vilka delar som du bara kan ögna igenom. Ögna igenom innebär för mig att avgöra huruvida ett visst avsnitt är något jag behöver läsa noggrannare eller om det bara är floskler. Viktigt att komma ihåg här är att årsredovisningar är ett PR-dokument där bolaget gärna tar utrymme att beskriva smått som stort. Läsa noggrant å andra sidan innebär för mig att jag förutom att jag läser stycket även gör följande:
Skriv ner
Utifrån stycket som jag precis har läst skriver jag ner de 3 viktigaste sakerna.
Reflektera
Jag refelkterar över vad jag precis har läst och skrivit ner och funderar över hur detta påverkar bolaget idag och i framtiden.
Relatera
Slutligen funderar jag över hur detta skiljer sig från min nuvarande bild av bolaget eller det som skrevs i föregående årsredovising.
Om du bara vill läsa två sidor - läs då de här
VD-ordet är VD:s beskrivning av hur bolaget har utvecklats under det senaste året och hur VD ser på framtiden. Det ger dig således möjligheten att få ta del av reflektioner och tankar från personen som styr bolaget framåt. Det här är ett avsnitt som jag alltid läser noggrant. Jag brukar även gå tillbaka till gamla VD ord för att se hur saker och ting har förändrats och för att följa upp om det som lovades då har infriats eller inte.

Många bolag nämner även eller uppdaterar sina finansiella mål i årsredovisningen. Dessa siffror tycker jag ofta är bra grund att utgå ifrån om du vill göra prognoser och räkna ut vad bolaget kan vara värt i framtiden. Hur man gör detta rent konkret har jag skrivit ett tidigare blogginlägg om: "SaaS-bolag: Vad ska man titta på?", där jag tittar närmare på mjukvarubolaget Fortnox. Även här blir det såklart intressant att både relatera de finansiella målen till bolagens historiska mål men även till branschkollegors.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!