SPAC:ar
Blogginlägg
Introduktion
Det var mycket prat om SPAC:ar kring årsskiftet och under våren fick vi se våra två första svenska SPAC:ar, ACQ BURE och Creaspac. Men på sistone har det varit relativt tyst och både bolagen är förmodligen fullt upptagna med att hitta ett förvärvsobjekt. Vi tänkte därför att det är på sin plats att ta en titt på SPAC-fenomenet igen, så att du står redo om intressanta nyheter dyker upp. För att göra det så konkret som möjligt har vi valt att dyka ner i Creaspac.
Vad är en SPAC?

SPAC står för Speical Purpuse Aquisition Company och översätt till svenska betyder det ungefär: förvärvsbolag med ett specifikt syfte. Målet för SPAC:en är att inom en viss tidsperiod hitta ett intressant onoterat bolag att förvärva. Genom att SPAC:en förvärvar det onoterade bolaget blir det onoterade bolaget noterat i samma veva. På så sätt skapas ett smidigt sätt att notera förvärvet.
Vad investerar du egentligen i?

Förstå vad du investerar i är en av de viktigaste reglerna att hålla sig till när det kommer till investeringar. Så vad investerar du egentligen i när det kommer till en SPAC? Tittar vi på balansräkningen och resultaträkningen för en SPAC skiljer de sig väsentligt från räkenskaperna i andra bolag. De är nämligen ganska intetsägande då det princip enda som finns är ett aktiekapital och en stor kassa. Vi behöver således titta bortom räkenskaperna vilket riktar våra blickar på förvaltarteamet och deras rykte. Vid bedömning av förvaltarteamet behöver du bedöma deras förmåga att hitta, förvärva och sedan driva målbolaget framgångsrikt framåt. Ett gott rykte är viktigt och gör hela processen från att hitta ett bolag till att driva det framgångsrikt betydligt lättare. Genom ett gott rykte är det både lättare att få kontakt med bolag, övertyga dem om att just den här SPAC:en är den bästa ägaren och förhandla fram ett vettigt pris. Finns inget tidigare track record måste förvaltarteamet börja från scratch och bygga upp deal flow, det vill säga propåer av bolag, samt övertyga intressanta förvärvsobjekt om att de är en trovärdig och pålitlig ägare. Komponenten förvaltarteamets förmåga och rykte kanske ger oss svaret på varför konceptet har blivit så populärt. Ä det något som finansmarknaden älskar så är det en bra story och de flesta erfarna förvaltarteam har en bra story. Tillexempel: Vi har genom året investerat i och sedan drivit bolag A, B och C. Alla har blivit succéer och nu ger vi oss ut i jakten på bolag D, vill du vara med? Det här upplägget skapar tillräckligt med FOMO, fear of missing out, för att med rätt förvaltarteam acceptera konceptet som ligger väldigt nära analogin att köpa grisen i säcken.
Creaspac

För att det ska bli lite mer konkret väljer vi att exemplifiera SPAC-fenomenet med ett riktigt SAPC-boalg, det nyligen noterade Creaspac.

"Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom en viss tid därefter förvärva ett onoterat bolag."

Creaspac är enligt ovan beskrivet en SPAC som framtagen av investmentbolaget Creades. Creades agerar sponsor vilket innebär att Creaspac kommer att kunna nyttja både förvaltarteam och rykte från Creades. Dessutom äger Creades 15% av aktierna i Creaspac.

Förvaltarteamets track-record är en av huvudkomponenterna och tittar vi på siffror från IB-index så ser vi att Creades är det investmentbolag som har presterat bäst på 3-5 års sikt. Teamet har bland annat investerat i nät-apoteket Appotea och fintech-boalget Tink, som nyligen såldes till VISA. En stor del av framgången i Creades kan förstås tillskrivas Avanza som är det största innehavet men de investeringar som gjorts de senaste åren visar ändå på att förvaltarteamet är duktiga på att bedriva investeringsverksamhet.

En viktig sak att komma ihåg är att både Creaspac och Målbolaget måste vara överens för att en affär ska kunna äga rum. Det räcker således inte med att Creaspac har en kassa och ett team som är duktigt, bolag måste också vilja se Creaspac som en bra ägare. Här kommer Creades varumärke in i bilden. Bra onoterade bolag vill ha bra ägare och med Creades rykte borde detta vara en konkurrensfördel gentemot andra aktörer som är på jakt efter att förvärva bolag.

Creaspacs målsättning är att hitta ett onoterat bolag som är värt någonstans mellan 2 - 5 miljarder kronor, exklusive skuldsättning. Målbolaget ska vara hållbart, gärna nordiskt och ha potential för tillväxt. För att ge en lite bättre uppfattning om vad detta kan vara för typ av bolag kan vi titta på vad som finns på svenska börsen och som har ett börsvärde på 2-5 miljarder. Vi ser att vi hittar bolag som ligger på MidCap och nedåt. För att ge ett exempel på några bolag i den klassen kan vi i det högre intervallet nämna SaaS-bolaget Lime Technologies samt Telekombolaget Bahnhof, och i det lägre, E-handlaren footway.
Risker

Största risken är att vi idag inte vet vad för typ av bolag som Creaspac kommer att kunna hitta. Det är således svårt att räkna på ett framtida värde. Återigen kommer således tillbaka till resonemanget om att en SPAC är lite av samma natur som en lottsedel. I fall rykten börjar spridas om att de har hittat ett attraktivt bolag kommer vi såklart att se att det ger en positiv kurspåverkarn och det motsatta om det bolaget de hittar inte är tillräckligt bra, att förvaltarteamet tar för lång tid, eller om det blir något strul i förvärvsprocessen.
Slutsats

ACQ Bure och Creaspac var först ut men vi tror att det är långt ifrån de sista svenska SPAC:arna vi kommer att se. Formatet är populärt och är en logisk affärsutveckling för investmentbolag, likt Bure och Creades, att få hävstång på sitt kunnande och goda rykte. Dessutom kommer vi nog få se andra typer av konstellationer som startar SPAC:ar för att så länge som det finns pengar kommer det att dra intressenter.

Precis som med de svenska investmentbolagen kommer det inta att kunna gå att dra alla SPAC:ar över samma kant. De är vitt skilda djur och förklaringen är nog människorna bakom, vilket vi även anser att man ska lägga mest tid på vid analysen av en SPAC. Vi rekommenderar att du i din analys ställer dig frågor så som:

  • Vilka är teamet?
  • Vad har de gjort tidigare?
  • Varför ska just det här teamet lyckas?

Källor:

Creaspac
Nasdaq Q&A om SPAC
IB Index
Vi vill uppmärksamma våra läsare att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier, såväl som andra finansiella placeringar, kan gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer utan endast utgör endast inspiration. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!