SaaS-bolag: Vad ska man titta på?

Exempel med Fortnox
Introduktion
Vi fick frågan om vi inte kunde gå igenom vad man ska kika extra på i olika typer av företag:

"Bra artikel Petter. Skulle gärna se en ytterligare djupdykning i sifferdelen av rapporter. Exempel: vilka poster är nyckelposterna i olika typer av företag (tex SaaS, tillverkningsindustri, konsulting)?"

Självklart kan vi göra det. Först ut är därför en genomgång av SaaS-bolag. I artikeln kommer du få lära dig vad ett SaaS-bolag är, vad du ska titta närmare på och för att det ska bli lite mer verklighetsförankrat kommer vi även gå igenom ett konkret exempel i form av Fortnox Q1 2020. Avslutningsvis ger vi också några tips om vad du bör hålla koll på när Fortnox släpper sin Q2 för 2020. Är du nyfiken på Fortnox tycker jag att du ska testa vår tjänst Edger Finance, där du kostnadsfritt får tillgång till alla rapporter samt att vi påminner dig när det börjar närma sig rapportdatum.
Vad är ett SaaS-bolag?
SaaS står för Software as a service som på ren svenska betyder mjukvara som tjänst. Detta innebär att du köper mjukvaran som en tjänst istället som en produkt. Skillnaden blir att du genom att köpa mjukvara som en tjänst får alla uppdateringar av produkten så länge du betalar för tjänsten. Ett exempel är Microsoft Office där du numera får tillgång till de senaste versionerna av de populära programmen Excel, PowerPoint och Word så länge som du betalar för tjänsten. Tillskillnad från hur det var förut, då Microsoft sålde licenserna som produkter vilket innebar att du med jämna mellanrum fick köpa de nya versionerna separat tex Office 2000, Office 2016 och Office 2019. Mjukvaran som produkt såldes oftast i fysisk form, tillexempel som en CD eller DVD. Mjukvara som tjänst distribueras istället via internet och lagras i molnet.

Varför är mjukvara som tjänst spännande ur ett affärsperspektiv?
Att utveckla mjukvara är inte gratis. Ett problem med att sälja mjukvara som produkt är att du behöver bygga först och sälja sen. Genom att sälja mjukvaran som en tjänst kommer du kunna få betalt löpande av dina kunder så fort den första versionen är lanserad. Detta gör underverk för bolagets löpande kassaflöde och det blir således lättare att prognostisera intäkter så väl som att det blir lättare att söka extern finansiering i form av lån. Den andra fördelen med att sälja mjukvara som tjänst är att du får en digital, skalbar distributionskanal. När du säljer produkten fysiskt behöver distributionen hanteras manuellt i någon form. Du behöver antingen ha en funktion inom företaget som skickar ut mjukvaran via postorder alternativt distribuera produkten via butik. Detta är både trögare och mer kostsamt än att distribuera mjukvaran som tjänst. Den ända kostnadsökningen du får en liten ökning för varje användare du behöver skapa extra lagringsutrymme i molnet.

Med detta som grund är det inte svårt att förstå hur SaaS-bolag har kunnat växa så kraftigt och varför de har blivit så populära bland investerare. Några av de mest kända är Microsoft, Netflix, och nyligen Zoom.
Styrkan i PMF / Tid för Onboarding = Tillväxthastighet
Vad vi tittar extra på
När det kommer till SasS bolag finns det några poster jag tycker att man ska kika extra på men jag tänkte inleda med frågeställningen: vad avgör tillväxthastigheten i ett SaaS-bolag? Jag ställde frågan till en av mina kontakter som jobbar på Google Ventures, Googles riskkapitalbolag. Hans svar var följande formel:

Styrkan i PMF / tid för Onboarding = Tillväxthastighet

Vad inbär då detta? Låt oss gå igenom begreppen. PMF står för Produkt Market Fit och översätt till svenska betyder det produkt marknads match. Det vill säga hur bra matchar företagets produkt kundens behov. En stark produkt marknads match löser kundens problem på ett bra sätt. Tid för On boarding innebär hur lång tid det tar för kunden att komma igång med produkten. Vissa produkter är krångliga, tillexempel en Bloomberg terminal, du behöver läsa in dig och gå utbildningar i hur du använder produkten bäst. Dessa produkter har lång on-boarding. Ett motsatt exempel är Spotify som du kan använda och förstå inom bara några minuter efter att du har laddat ner deras applikation. För att ett SaaS-bolag ska kunna växa riktigt snabbt krävs således både en bra produkt som löser kundens problem men även att den går snabbt att komma igång med. Vi återkommer till detta när vi analyserar Fortnox längre ner.

Nyckeposter

Omsättning
Omsättningen visar bolagets försäljning. Jag tittar framförallt på tillväxten i omsättningen mellan olika perioder, speciellt år över år.

Rörelseresultatet (EBIT)
Rörelseresultat visar hur mycket pengar som blir kvar efter att alla rörliga kostnader har dragits. Ett högt rörelseresultat visar på att bolaget har en låg försäljningskostnad och effektiva på att distribuera sin produkt. Rörelsemarginalen tycker jag även är ett bra mått att använda för att jämföra liknande bolag i sektorn. Snabbväxande SaaS-bolag så som Fortnox och Admicom har Rörelsemarginaler mellan 20-30%, vilket vi anser vara mycket bra.

CAC vs CLV -> 1:3
När det kommer till SaaS-bolag nämns ofta CAC och CLV samt förhållandet mellan dessa. CLV står för Customer Lifetime Value och betyder hur mycket en kund är värd i pengar under tiden som kunden är kund. CAC står för Customer Aquisition Cost och är kostnaden för att skaffa en ny kund. I kostnaden ingår bland annat marknadsföringskostnader. Ett sunt förhållande mellan de två är 3:1 dvs att en kund under en livstid inbringar 3 gånger så mycket pengar som den kostar att skaffa. CLV och CAC står inte alltid utskriva men bolaget brukar generellt sett ha koll på dem. Därför tycker jag att om man är nyfiken ska maila bolagets investor relations avdelning.

Kundnöjdheten
Affärsmodellen med mjukvara som tjänst bygger på att kunden stannar kvar. För att kunden ska stanna kvar krävs det att kunden är nöjd. Därför lägger jag tid på att kolla upp hur kundnöjdheten ser ut samt hur den har förändrats över tid. De flesta bolag skriver ut sin kundnöjdhets siffra i sina rapporter men det går också att själv skaffa sig en uppfattning genom läsa vad som sägs om bolaget via sociala medier, nyhetsflöden och kundjödhetssidor så som Trust Pilot.

Churn rate
Precis som jag nämnde ovan så är affärsmodellen för mjukvara som tjänst byggd på återkommande kunder. Churn rate är ett begrepp som visar hur många av bolagets nya kunder som väljer att lämna efter en tidsperiod. Även här är det inte alla SaaS-bolag som skriver ut denna siffra utan jag tycker precis som ovan att man kan vända sig till bolagets Investor Relations avdelning. För etablerade SaaS-bolag ligger churn raten någonstans mellan 1-17%. Under 5% är riktigt bra. Läs mer här: Average Churn Rate.

ARR/MRR

ARR står för Annual Recurring Revenue och betyder årlig återkommande intäkt. Måttet visar hur mycket av intäkterna som är återkommande, det vill säga abonnemangsintäkter. MRR står för Monthly Recurring Revenue och visa återkommande intäkter på månadsbasis.

ARPC
ARPC står för Average Revenue Per Customer och visar vad den genomsnittliga intäkten är per kund. Detta mått är extra intressant om SaaS-bolaget har en bred tjänsteportfölj, tillexempel som Fortnox som erbjuder bland annat bokföring, CRM och försäkring. En hög ARPC innebär att kunden köper fler än en tjänst vilket ökar på skalbarheten ytterligare, då det oftast är billigare att sälja ytterligare en tjänst till befintlig kund än det är att bearbeta nya kunder.

Investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen
Genom investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen ser du hur mycket pengar bolag har investerat i sin verksamhet. Posten delas upp i materiella tillgångar, vilket skulle kunna vara maskiner eller andra fysiska tillgångar samt immateriella tillgångar, som i SaaS-bolags fall är själva mjukvaran som de säljer. Det kan först verka ointutivt men jag vill att den här kostnadsposten ska öka. Om inte bolaget lägger mer pengar på att utveckla sin mjukvara kommer för eller senare konkurenterna komma i kapp eller mjukvaran inte vara tillräckligt bra för att kunderna ska fortsätta att vilja använda den.
Konkret exempel med Fortnox från deras Q1 2020.
För att göra det lite mer konkret tänkte jag nu att vi skulle ta en närmare kik på Fortnox Q1 från 2020. Av någon anledning har Fortnox valt att dela upp sin rapport så att sifferpaketet är tillgängligt via PDF men de andra mjuka delarna bara kan läsas via hemsidan. Sifferpaketet hittar du här hos oss på Edger Finance medans de mjuka delarna hittar du här: https://info.fortnox.se

Om Fortnox
Fortnox är en leverantör av webbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen via det molnbaserade systemet. Utöver har Fortnox dotterbolaget Nox Finans som erbjuder finansiella tjänster relaterade till fakturaservice. Bolagets huvudkontor ligger i Växjö.

Innan vi dyker in i rapporten tycker jag att det är värt att ha med oss formeln:

Styrkan i PMF / tid för On boarding = Tillväxthastighet

Fortnox är ett högt värderat SaaS-bolag. För att värderingen ska vara försvarbar krävs att Fortnox kan leverera en hög tillväxthastighet. För att lyckas med detta krävs att de har en stark product market fit samt att on boarding av nya kunder är snabb. Hur stark är Fortnox product market fit? Jag skulle säga att den är väldigt stark. Går jag tillbaka till Fortnox årsredovisning för 2019 finner man att NKI, nöjd kund index är 90. Jag tycker även att Fortnox lösning är smidigare än konkurrenterna. Hur ligger det till med on boarding? Jag har faktiskt själv testat produkten och tycker att den är ovanligt lätt att komma igång med jämfört med konkurrerande bokföringssystem. Andra saker jag tittar på är vad de gör för insatser för att kunderna ska kunna få hjälp. Nedan kan vi läsa om att de gör flertalet insatser för att kunden ska komma igång snabbt eller kunna få hjälp om man fastnar. Även här ser det alltså bra ut. När jag läser rapporten har jag detta med mig i bakhuvudet: vad gör de för att stärka sin product market fit och hur kan de komma ner i on boarding tid? Vikitigt att komma ihåg är att formeln inte är statisk. Kommer det nya konkurrenter eller kundbehovet ändras då ändras även Fortnox product market fit. Därför är det viktigt att hålla koll på hur kundtillväxten, kundnöjdheten och konkurrenssituationen. Nu vidare till rapporten.

Sammanfattning
Ett starkt kvartal både omsättning och rörelsemarginal fortsätter att stiga. Omsättningen steg med 41,7% mot Q1 2019 och rörelsemarginalen steg till 33,1%. Detta är bra siffror och överträffar med råge Fortnox finansiella mål som är en årlig tillväxt om 25% samt en rörelsemarginal på 20%.VD ord
"Vi har haft ett starkt första kvartal på Fortnox, med fortsatt positiv utveckling av omsättningen och ett starkt rörelseresultat. Vi har ett stabilt inflöde av kunder, och våra produkter är efterfrågade."

Fortnox är i min mening ett av de bolag som har påverkats minst av Coronapandemin. För det första bolag behöver sin redovisningsmjukvara och för det andra försäljningen sker för det mesta digitalt. Med dessa förutsättningar är det logiskt att Fortnox tillväxtmaskineri har tuffat på. I VD ordet nämns även att utvecklingen med mjukvaran har fortsatt och att man nu lanserar en marknadsplats för att integrera andra lösningar med Fortnox, något som stärker Fortnox plats i ekosystemet.

Verksamhetsbeskrvining

"Vi kommer aldrig att tvinga någon att bli digital om man inte vill. Men i den här situationen tror jag att många kommer att inse att man vill vara mer digital än man är idag."

Det är ingen tvekan om att Coronapandemin har satt press på Fortnox kunder. För det första externt i form av försäljnigspress och svårigheter att komma till avslut när ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå. För det andra även internt, då många bolag har tvingats att gå över till en mer digital arbetssituation. Just det faktum att många bolag nu inser att de kommer att behöva jobba mer digitalt för att stå rustande inför framtiden är något som jag tror kommer att spela fortnox väl i fatet. Vi kan även läsa att Fortnox gör vad de kan för att underlätta för sina kunder under Corona pandemin. De erbjuder numer mer lagringsutrymme för bokföringsunderlag samt att alla Fortnox webbutbildningar har nu blivit kostnadsfria för alla.
Sifferpaket
Både omsättning och rörelsemarginal tickar på. Fortnox fortsätter att leverera tillväxt och stigande lönsamhet. Studerar vi grafen för rörelseresultat och rörelsemarginal ser vi att det verkar finnas en trend där bolaget visar starka siffror i Q3, något som kan vara värt att följa upp under hösten.

Vi kan även se att Fortnox fortsätter att investera i sin mjukvara, något som jag anser vara en förutsättning för att de ska kunna hålla en fortsatt aggressiv tillväxttakt framöver. Även antalet anställda har växt vilket jag tycker är intressant med tanke på att rörelsemarginalen inte har sjunkit. Detta innebär således att Fortnox lyckas trimma vinstmaskineriet trots att bolaget växer.

När det kommer till resultaträkningen lägger jag mest tid på att analysera omsättningen och rörelsemarginalen. Jag jämför dessa siffror med liknande bolag. I Fortnox fall skulle det exempelvis kunna vara finska Admicom eller svenska Sinch. Ingen av dessa bolag är någon direkt konkurrent men den gemensamma nämnaren är mjukvaruförsäljning mot företag.

I balansräkningen är jag mest intresserad av hur bolagets likviditet ser ut. Här beräknar jag fram två mått: Solidiet och balanslikviditet. Hur man beräknar måtten kan du läsa mer om i vårt tidigare blogginlägg. Beräknar du måtten ser du att Fortnox har en väldigt god finansiell styrka och står väl rustat för framtiden.

Avslutningsvis har vi kassaflödesanalysen där jag i Fortnox fall tittar på två poster: Förvärv av immateriella tillgångar och Likvida medel vid periodens slut. Förvärv av immateriella tillgångar visar hur mycket Fortnox har satsat på sina mjukvara. Som jag nämnde ovan vill jag att att den här posten ska öka, vilket den också gör. Slutar Fortnox lägga pengar på att utveckla sin mjukvara finns det risk för att kundnöjdheten sjunker och/eller att en konkurrent ser en möjlighet att börja satsa. Likvida medel vid periodens slut är en post som visar hur mycket bolaget har i kassan efter periodens slut. Även här ser det bra ut med en stigande trend.
Vad vi kommer att kolla på inför Q2 2020 - 20 augusti
Avslutningsvis skulle jag vilja nämna tre saker som jag kommer att hålla koll på inför Fortnox nästa rapport:

  1. Omsättningstillväxten: Är den fortfarande lika stark? Fortnox har en väldigt hög värdering och för att den ska vara försvarbar så krävs det att bolaget fortsätter att leverera tillväxt.
  2. Kundtillväxten är den lika stark, har de fått ännu fler kunder pga Corona pandemin?
  3. NKI, Nöjd Kund Index låg enligt årsredovisningen på 90 av 100. Hur har måttet förändrats på grund utav bolags insatser för sina kunder under Corona pandemin?

Disclaimer: Ingen i Edger Finance äger aktier i Fortnox.

Källor:

Fortnox

Average Churn Rate for SaaS companies
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
  • .
    Analyst
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!