Så analyserar du bolag utan siffror

Introduktion
Infört vårt senaste webbinarium fick vi en intressant fråga:

"Är det svårare att analysera aktier inom medicin och läkemedel än andra aktier? Aktier inom medicin och läkemedel går ju inte med vinst under produktionen av ett nytt läkemedel eftersom de då inte har någon försäljning."

Frågan tar sitt ursprung gällande medicin och läkemedelsbolag men problematiken är den samma för alla bolag som inte visar upp någon försäljning eller vinst. Förutom medicin och läkemedelsbolag kan det även vara tech-bolag eller andra typer bolag som kräver stora initiala investeringar. Den gemensamma nämnaren kan sammanfattas genom att bolagen behöver "bygga/utveckla först" för att sedan kunna sälja. Hur går man då till väga för att analysera "bygga/utveckla först"-boalg? Om det inte finns någon vinst eller försäljning att gå på, då behöver du titta på andra variabler. I stora drag handlar det då om tre saker:

  1. Du behöver uppskatta vad en framtida försäljning och vinst kan vara.
  2. Vad behöver inträffa för att försäljningen vinsten ska kunna bli verklighet.
  3. Om det inte finns någon finansiell data behöver du hitta andra variabler för att bedöma kvaliteten i bolaget och således sannolikheten att de lyckas.
Vad kan en framtida försäljning och vinst vara?
Finns det ingen vinst eller försäljning i dagsläget blir det ditt jobb att försöka uppskatta vad den kan vara i framtiden. I många fall har bolaget du är intresserad av producerat ett prospekt med en prognos gällande vad de tror att de kan uppnå för resultat. Jag personligen brukar utgå från bolagets prognos och sedan fundera ut vad som verkar rimligt och inte. De variabler jag behöver för att göra min analys är omsättningstillväxt och vinstmarginal. Vill jag ha en mer noggrann analys tittar jag även på rörelsemarginalen. Jag kompletterar sedan dessa mått med en multipel för att få fram en värdering. Likt mitt tidigare exempel med Fortnox.

För att skapa mig en uppfattning om vad som är rimliga siffror för variabler, så som tillväxt och marginaler, brukar jag titta på bolag som gör ungefär samma sak. Vad har de haft för typ av resa? För att hitta liknande bolag brukar jag använda mig av en screener, tillexempel vår egen på Edger Finance men även Market Screener. Hittar jag inget enskilt bolag som matchar brukar jag istället kolla på vad snittet för sektorn eller sub-sektorn är. Värt att komma ihåg är att desto längre från målobjektet jag hittar siffror desto mer sjunker tillförlitligheten i mina antaganden.

Finns det inga liknande bolag som är noterade brukar jag titta på vad som finns i den onoterade miljön. Jag börjar då oftast med att googla fram liknande bolag och sedan kolla upp dem i verktyget Proff. På Proff finns finansiell data och årsredovisningar för samtliga svenska bolag. Tjänsten är helt kostnadsfri och är enligt mig lite av en bortglömd skatt. När jag har identifierat variabler så som marginaler och tillväxttakt tar jag mig vidare till nästa steg.
Vad behöver inträffa för att det ska bli verklighet? - Milstolpar
Låt oss säga att vi kommer fram till att bolaget kommer kunna växa med 100% i snitt under 5 år och år fem kunna ha en vinstmarginal på 30%. Vad behöver då ha hänt? I fallet med Fortnox är det bara att räkna baklänges. En omsättning om X kronor betyder ju Y kunder. Är det rimligt att på fem år lyckas skaffa Y kunder? Om inte, då kanske vi kanske behöver skruva på analysen. Det är också viktigt att fråga sig om det ens finns Y kunder i på bolagets marknad. För att nå en kritisk massa kanske det krävs en internationell expansion? Klarar bolaget det och vad kommer det i sådant fall att kosta? Om vi återgår till ursprungsfrågan som var fokuserad på medicinteknikbolag och läkemedelsbolag så brukar deras resa mot framgång bestå av milstolpar i form av forskningsstudier och kommersialiseringstillstånd. Här blir det extremt viktigt för bolaget att de klarar av sina milstolpar, då den tänkta försäljningen faktiskt kanske inte kommer att inträffa på grund utav att produkten blir godkänd av myndigheterna och således inte får säljas.

När jag har identifierat vilka milstolpar som står emellan bolaget nu och det önskade scenariet brukar jag hitta en part att verifiera milstolparna och mina antaganden med. Är jag på ett område som ligger utanför min kärnkompetens, vilket både medicinteknik och läkemedel gör, så brukar jag använda mig av metodiken som jag har beskrivit i mitt tidigare inlägg: "Förstå ett bolag - Så gör man" för att hitta rätt personer.
Andra variabler för att bedöma kvalitet
Goda försäljningssiffror och vinstmarginaler är kvalitetsstämplar som indikerar att bolaget är välskött och har en ljus framtid. Finns inga siffror måste vi bedöma bolaget på mer kvalitativa variabler. Först och främst börjar jag med att titta på ledning och styrelse. Vad har de för erfarenhet? Jag söker också svaret på frågan: Varför ska just den här gruppen av människor lyckas med detta? Jag går sedan vidare och tittar om det finns andra immateriella värden, till exempel patent eller tillstånd. Slutligen tittar jag även på vilka andra investerare som har valt att investera. När det kommer till bolag som ska introduceras på börsen brukar det oftast finnas med några ankarinvesterare. Varför har de valt att gå in? Hur bra är just dessa investerare? Har de en historia av att hjälpa bolag bli framgångsrika eller är de bara intresserade av att tjäna kortsiktiga pengar?
Är du nyfiken på hur detta går till i praktiken?
Tycker att den här artikeln var spännande och vill se hur det går till när vi blir mer konkreta med riktiga bolag? Då tycker jag att du ska anmäla dig till vårt kommande webbinarium: Analys. Det är helt kostnadsfritt och har du önskemål på bolag som du vill att vi tittar på är det bara att skickar ett mail till [email protected]
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!