Investmentbolag - Vad ska man titta på?

Introduktion
Vi tar oss vidare i vår genomgång av olika företag och turen har kommit till Investmentbolag. Sett 5 år tillbaka i tiden har investmentbolag haft en bra värdeutveckling jämfört med OMX 30, se nedanstående graf från IB Index. IB Index sammanställer utvecklingen för samtliga investmentbolag som ett index, viktat med avseende på substansrabatt/premium.
Vad är ett investmentbolag?
Ett investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Världens mest kända investmentbolag är Berkshire Hathaway, som styrs av investeringslegenderna Warren Buffett och Charlie Munger. Berkshire Hathaway är världens femte största publika bolag med stora innehav i bolag så som: Apple, Coca Cola och American Express men har även helägda bolag så som Dairy Queen och Geico. Vi har även flertalet svenska kända investmentbolag, till exempel, Investor, Industrivärlden och Latour.

Skillnaden på ett investmentbolag och ett konglomerat
Skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat är liten, båda har som affärsidé att köpa upp andra bolag. Konglomerat köper ofta hela boalg istället för en större aktiepost. Några svenska konglomerat är Indutrade, Lifco och Teqnion.

Varför är investmentbolag en intressant investering?
Diversifiering från första kronan. Diversifiering innebär risk minimering och kan enkelt beskrivas som att man inte lägger alla ägg i samma korg, det vill säga att man har flera innehav i sin portfölj. Diversifiering anses vara den enda gratislunchen inom finans och portföljer med 10-20 innehav har högre riskjusterad avkastning än portföljer med bara enstaka innehav. När du köper aktier i ett investmentbolag får du tillgång till hela deras portfölj vilket innebär diversifiering från första kronan.

Skickliga förvaltare. Att jobba för ett investmentbolag anses som en av de mest prestigefyllda jobben inom finans. Detta gör att konkurrensen är hård och endast de bästa får möjligheten att visa vad de går för. Dessutom har personer i ledningsgruppen oftast incitamentsprogram kopplade till bolagets aktie, vilket gör att de drivs av att leverera avkastning.

Prisvärt. Kostnaden för att driva ett investmentbolag kallas för förvaltningsavgift, vilket du kan läsa mer om längre fram i inlägget. Ofta ligger förvalinignsavgiften lägre eller i paritet med många aktiva fonder vilket gör att investmentbolag har en bra kvot mellan avkastning och kostnad.

Access till onoterat. Många av våra svenska investmentbolag har onoterade innehav i sin portfölj. Onoterade bolag kan vara svårt att komma åt som privatperson då de inte handlas genom publika marknadsplatser. Vill du investera i onoterat måste du således själv leta upp affärerna. Ett annat problem är att minsta investeringen ofta är hög. Vår egna uppfattning är att det är få onoterade bolag som accepterar mindre poster än 100 000 kronor.
Vad vi tittar extra på
Investmentbolag är en av de företagstyper där vi tycker att man verkligen ska läsa på om bolaget, snarare än att stirra sig blind på nyckeltal. Framförallt är det tre saker som vi tycker att man titta närmare på: Inriktning, ledningen och vad portföljen består av.

Inriktning
Vad har Investmentbolaget för målsättning? Vad har de för filosofi? Är de aktiva eller passiva ägare? Vad har de för "hemlig sås"? Investment bolaget Spiltan har tillexempel ett gott renommé som långsiktiga ägare, vilket gör att de blir approcherade av många bolag som söker en investering. Detta har resulterat i att de har ett väldigt bra inflöde av bolag som söker en investering, även kallat "Deal Flow".

Ledningen
När man utvärderar ledningen i ett investmentbolag är en bra approach att titta på ledningen som ett förvaltarteam för en fond. Har de en lämplig bakgrund? Hur duktiga har de varit på att generera avkastning tidigare? Stämmer deras kompetens överens med bolagets filosofi och inriktning?

Portföljen
Vad består portföljen av? Industrivärldens portfölj består till exempel bara av noterade bolag medans Investors portfölj består av så väl noterade som onoterade innehav. Onoterade innehav är som nämnt ovan bolag som inte handlas på en publik marknadsplats. Det går således inte att sälja och köpa aktier hur som helst utan man måste själv hitta en villig köpare eller säljare. Från innehavens sida finns det fördelar med att inte handlas på en publik marknadsplats. De behöver inte lägga lika mycket tid på rapportering, kommunikation med marknaden och behöver inte heller vara lika transparenta med sin verksamhet. Fundera igenom vad du söker för exponering för att matcha din investeringstes.

Nyckeltal

Substansvärde
Substansvärdet anger vad investmentbolagets tillgångar är värda, det vill säga innehaven i portföljen.

Substanspremie / rabatt
Handlas investmentbolaget till ett lägre pris på börsen än vad substansen är värd har investmentbolaget en substansrabatt. Råder omvänt förhållande, det vill säga att investmentbolaget handlas till ett högre pris än sitt substansvärde har det en substanspremie. Ett tips är att inte jämföra med substanspremien/rabatten bolag mot bolag utan jämför bolaget med dess historiska premie/rabatt. Annars blir det som att jämföra äpplen och päron och inte äpplen mot äpplen. Detta på grund av att investmentbolagen skiljer sig sinsemellan, framförallt då vissa investmentbolag har onoterade tillgångar som är svåra att värdera. För att hålla koll på substanspremie/rabatt rekommenderar vi sidan IB Index där värdena uppdateras på daglig basis.

Förvaltningsavgiften
På många sätt påminner ett investmentbolag om en fond. Arbetsuppgifterna består utav att titta på nya investeringar, förvalta nuvarande innehav och en hel del administration. Förvaltningsavgiften anger, precis som för en fond, vad det kostar att driva investmentbolaget. Posten utgörs till stor del av löner till personalen men även kontor.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!