Investeringsbeslut - Vanliga tankevurpor

Introduktion
Till syvende och sist beror din avkastning på hur bra investeringsbeslut du tar. Därför tänkte vi att det var på tiden att vi skrev ett inlägg om några av de vanligaste tankevurporna vid investeringsbeslut. I artikeln får du lära dig vad bias är, några av de vanligaste biasen som påverkar dig när du ska ta investeringsbeslut och avslutningsvis vill vi tipsa om vårt kommande webbinarium Investeringsbeslut.
Vanliga Bias
Begreppet Bias används för att beskriva systematisk snedvridning eller skevhet i bedömningsprocesser som regelbundet missgynnar beslutfattaren. Detta leder till att vi gör tankevurpor och fattar beslut som inte är i linje med vårt systematiska tänkande. Genom att vara medveten om vilka bias eller tankevurpor som är vanligast kan du undvika dem och på så sätt fatta bättre beslut.
Konfirmeringsbias - Vår tendens att föredra information som passar vår övertygelse
Peter Cathcart Wason var en av de första personerna som undersökte detta problem. Han visade personerna en sifferföljd: 2-4-6 och berättade sedan att sifferföljderna följde en specifik regel. Testpersonernas uppgift var att lista ut regler och exemplifiera andra sifferföljder som bevisade att regeln stämde. Testpersonerna beskrev komplexa regler och visade bara på sifferföljder som stämde överens med deras regel. De utmanade inte sin egen regel genom att visa sifferföljder som inte följde deras regel. Den egentliga regeln är "vilken stigande talföljd som helt" men testpersonerna fann det svårt att komma fram till detta och grattade istället in sig i sina egna regler. Wason kallade fenomenet för konfirmeringsbias (confirmation bias), eftersom deltagarna systematiskt bara sökte efter stöd för att deras hypotes var riktig. När du bygger din investeringstes är det lätt bara söka efter information som stödjer din hypotes. En bra metod för att undvika konfirmeringsbias är att fråga någon som är av en annan uppfattning än du. Det är lätt att bli förälskad i sina bästa investerings case och då är det bra att lyssna till någon annan som har en annan synpunkt.
Självtjänande-bias - Du krediterar dig dina vinster men inte dina förluster
Dina bästa case har du hittat själv och dina dåliga har du hittat någon annan stans. Känner du igen dig? Vi männsikor har en tendens att ta på oss våra vinster men lägga skulden för våra misstag på någon annan. Detta gör vi för att bevara och stärka vår självkänsla. Inom finansbranschen är det därför vanligt att rådgivare får mycket kritik när det går dåligt men att kunderna istället tar på sig förtjänsten själv när det går bra. Du som privatinvesterare kan undvika denna tankevurpa genom att skriva ner dina beslut så att du kan lära av dina misstag och inte bara sopa dem under mattan. Vi på Edger Finance är därför starka förespråkare av att du för en investeringsdagbok och därför har vi gjort det enkelt att ta anteckningar som automatiskt loggas med datum direkt i bevakningslistan.
Tillgänglighetsbias - Du har en tendens att titta på det som finns framför ögonen.
Du vaknar upp på morgonen och läser nyheterna: "Ännu en svart dag på börsen". Du tänker sedan: Hur går mina investeringar egentligen? Det kanske bäst att jag säljer. Men vänta nu här ett tag. Påverkar verkligen de rådande omständigheterna mina bolag? Spelar det verkligen någon roll om börsen faller kortsiktigt om jag inte behöver pengarna idag? Vår hjärna har tyvärr en tendens att följa minsta motståendets lag och således föreslår den tillgänglig information som ett beslutsunderlag. Som investerare är det viktigt att filtrera bort brus och inte ta beslut på information som inte spelar någon roll på din investeringshorisont. Ställ därför ny information mot din investeringstes och se om det verkligen spelar någon roll. Återigen hjälper en investeringsdagbok till och även att skriva ner din investeringstes. Jag är en stark förespråkare för att du skriver ner 3 anledningar till att du äger bolaget. Jag ändrar om i portföljen först om någon av dessa tre anledningar förändras.
Förlustaversion - Det gör ondare att förlora än att vinna
Daniel Kahneman är en av världens mest kända psykologer och även nobelpristagare. Han har gjort otaliga studier på människor gällande hur de fattar beslut och varför. I ett experiment tog han fram ett mynt och frågade sedan deltagarna: "Vi kommer nu att spela krona / klave. Om det blir krona förlorar du 100 kronor. Hur mycket vill du minst ha möjligheten att vinna om det blir klave för att acceptera spelet? Det visar sig att de flesta personer accepterar spelet först om den potentiella vinsten för klave är minst 200. Detta visar på hur liten vår riskvilja är och hur ont vi tycker att förluster gör i förhållande till hur det känns när vi vinner. Bland privatinvesterare skapar detta beteende förstås problem. En av de vanligaste problemen är att privatinvesterare vägrar sälja förlustaktier. Istället hoppas man på att aktien ska gå upp igen. Därför har vi på Edger Finance skapat funktionen handlingsplan (trade plan) för att du lätt ska kunna skapa en plan och sedan "knuffar" vårt verktyg dig i rätt riktning genom alarm så att du följer planen. Vill du lära dig mer om hur vår handlingsplan och hur den förhåller sig till Daniel Kahneman kan du läsa mer om det in vårt tidigare inlägg: Därför bör du ha en handlingsplan.
Ankring - Vår tendens att lita för mycket på initial information
150 kronor!! Aktien stod ju i 100 kronor för ett år sedan. Detta verkar på tok för dyrt, detta kan aldrig vara en bra investering. Vänta nu här, vad säger priset egentligen om bolaget? Den fråga du egentligen borde ställa dig är: vad har hänt på ett år? Vad är det för typ av bolag nu och vad har de åstadkommit? Vi människor har en tendens att fastna för tidig information och sedan hålla kvar vi den utan att omvärdera den. Fenomenet kallas ankring och kan leda till att vi inte tittar objektivt och hur det verkligen ligger till idag när det kommer till våra investeringar. En metod för att komma runt detta är att inte stirra dig blind på historiska siffror utan istället fokusera på vad som händer nu och i framtiden, för det är då det kommer att avgöras om det är en bra investering eller inte.
Blindfläckar - Vi ser andras bias men inte våra egna
Tyvärr är det svårt att se våra egna tillkortakommanden. Förutom att anteckna och skriva ner dina beslut tycker vi att det bästa sättet att komma till bukt med detta är att diskutera dina investeringar och tankemönster med en kompis och gärna någon som tänker lite annorlunda än du. Ta för vana att pitcha dina case för andra personer och be dem sticka hål på ditt case eller rent fråga rakt ut: varför tycker inte du att det här är en bra investering och be dem sen motivera tre anledningar.
Vill du lära dig mer?
Vill du lära dig mer om beslutsfattande och höra hur vi tänker kring kapitalallokering? Då tycker jag att du ska anmäla dig till vårt kommande webbinarium Investeringsbeslut! Webbinariumet äger rum den 10 december klockan 19:00 och är helt kostnadsfritt. Då kommer även jag och Andrew att bjuda på några av våra egna investeringsmisstag relaterat till ovan nämnda tankevurpor.

Källor:

Lundh, Montgomery, Waern, Kognitiv psykologi, Studentlitteratur 1992, ISBN 91-44-35931-4, sid 50-51

Karolinska institutet bettende modul
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!