Insynshandel - Allt du behöver ha koll på

Introduktion
Insynspersoner är personer som har extra god insyn i bolagets verksamhet. Det kan tillexempel vara personer i ledande befattning så som VD eller CFO men också styrelseledamöter. Vi på Edger Finance tycker att insynshandel är en parameter att hålla koll på när det kommer till aktieinvesteringar. Dels använder vi det som en metod för att hitta intressanta case att borra djupare i men även som en sista check när vi går igenom ett bolag. I det här inlägget får du lära dig:

 • Vad och vem som är en insider
 • Om informationsövertaget leder till bättre avkastning
 • Hur insynshandel regleras i Sverige
 • Några intressanta case
 • Hur Edger Finance gör det smidigare att analysera insynshandel
Vad och vem är en insider?
En insynsperson (även kallat insider) är en person som jobbar i ett noterat bolag och har tillgång till insiderinformation. Personen har såldes tillgång till information som inte allmänheten har. Det kan tillexempel vara:

 • Innehållet i en kvartalsrapport
 • En kommande nyemission
 • Ett uppköpserbjudande
 • Eller annan information som är kurspåverkan

Insynspersoner får såklart inte utnyttja informationen hur som helst. Detta regleras av Finansinspektionen, vilket du kan läsa mer om längre fram i inlägget. Enligt Finansinspektionens räknas följande personer som insider:

"en person hos en emittent, en deltagare på marknaden för utsläppsrätter eller annat företag som avses i artikel 19.10 som är

a) medlem av det företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan,

b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter."

De personer som anses tillhöra de organ som anges i punkten a) är styrelseledamöter, verkställande direktörer och ersättare för dessa. Punkten b) inkluderar övriga medlemmar av ledningen. Övriga ledande befattningshavare kan utgöras av t.ex. ekonomichef, försäljningschef och HR-chef."


Det vill säga personer i betydande ställning som har tillgång till insider information. Till höger ser vi en bild på bolaget C-RADs ledning.

Leder insiderinformation till bättre aktieaffärer?
Nu kommer vi till det intressanta med insynshandel. Leder insiderinformation till bättre aktieaffärer?

Erik Lidén som är ledande på insiderforskning i Sverige och även drivit fondbolag insider fonder ställde sig följande fråga i sin avhandling: hur skickliga är egentligen insiders i sina egna investeringar? De analyserade över 100 000 insideraffärer mellan 1994-2005. Resultatet blev häpnadsväckande. I genomsnitt hade insiders slagit börsen med 4 gånger. Baserat på denna insikt valde Erik Lidén att starta Insider Fonder. Strategin bakom fonderna var att ta rygg på insiders. 2019 fusionerades Fonderna in i East Capital då det var för kostsamt för Insider fonder att driva fondverksamhet i egen regi.

Erik driver fortfarande bloggen theinsider.se där man kan läsa mer om hans avhandling.
Reglering - Finansinspektionen
Insynspersoner som säljer eller köper aktier i bolaget de är klassade som insynspersoner hos ska rapportera handel både till bolaget men även till Finansinspektionen. Rapporteringen sker direkt till finansinspektionens insynsregister. Anmälningen ska göras senast 3 dagar efter att transaktionen ska ha skett. Insynspersoner regleras också med att de inte får handla i bolagets aktie en månad före rapport. Vilken kallas för den tysta perioden.

Jag tänkte också att vi kort skulle gå igenom de olika transaktionstyper som finns. Jag har tagit upp de vanligaste men på Finansinspektionens hemsida finns alla transaktioner beskrivna.
Hur ska man tolka signalerna?
Sälj: Panik? Nja. Om man ska ta med sig en sak från att tolka signaler så tycker jag att det är att jämföra transaktionens storlek jämfört med historiken. Det vill säga om personen säljer förhållandevis lite jämfört med historiska värden så finns det ingen anledning att vara orolig. Jag skulle även hålla ett öga på transaktionsfrekvensen. Har personen helt plötsligt blivit väldigt aktivt skulle jag också börja fundera på varför. Skälet till försäljning benämns oftast som "privat ekonomiska skäl" vilket ibland kan tyckas lite intetsägande. Men återigen skulle jag kolla på situation för situation. Grundare som har drivit upp bolag i tillväxtfas får oftast en oproportionell stor del av sin förmögenhet i bolaget, och det ter sig då inte konstigt att de vill dra ner exponeringen lite. I annat fall kan det också vara så att de inte har haft möjlighet att köpa hus tidigare och att det nu helt plötsligt är möjligt med hjälp av några års kursuppgång.

Köp: Allt gott? Nja. HM tycker jag är ett bra exempel på att man inte kan stirra sig blint på köp som en bra signal. Stefan Persson gör regelbundet insynsköp i HM men det är inte så konstigt om man tittar på hans ekonomiska situation, bara genom direktavkastningen från HM får han loss en smärre förmögenhet varje år och frågan blir då såklart hur han ska placera pengarna från utdelningarna? I det här fallet är det rimligt att han köper HM aktier för en del av utdelningen. Således blir signalen av mindre relevans.

Samma sak gäller för de andra transaktionstyperna. Lämnar tex VD:n alltid en gåva till sin fru när en viss händelse har skett så kan det vara värt att titta extra på. Sammanfattningsvis är tipset att jämföra den aktuella transaktionen med historien.

Case: Boule Diagnostics
Boule Diagnostics är ett svenskt medicinteknikbolag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellsräkning till sjukvården

Boule diagnostics väntade sin Q3 den 30 oktober 2019. Men redan under sommaren började vi se en intressant trend. Insynspersoner började plocka på sig aktier. Vi såg insysnsköp från både Vice VD, CFO och flertalet styrelseledamöter. Här kan man ana att de visste någonting som marknaden inte visste. Rapporten som kom sedan var en riktig succé och här kan man se att om flertalet insynspersoner börjar köpa aktier så kan det vara läge att ta rygg.

Denna typ av mönster är lätt att upptäcka med Edger Finance. Cirkeln med ett rött E visar när rapporten kommer. Du ser även när det råder tyst period, vilket visas som en grå stapel. När Insynspersoner köper ser du det som en grön cirkel och när de säljer dyker en röd cirkel upp. Genom att placera muspekaren över den gröna eller röda cirkeln ser du vem det är som har köpt.
Case: NetEnt
En annan intressant insynshändelse var när merparten av ledningen i det svenska spelbolaget NetEnt började lasta på sig på aktier och teckningsoptioner för stora belopp. Vad var egentligen i görningen här? Framförallt med tanke på att NetEnt hade gått sidledes både 2019 och 2020. Den 24:e juni 2020 kom så ett bud from Evolution Gaming på NetEnt med en budpremie på 43%. Kan det ha varit årets aktieklipp för insiders?

Från den här händelsen tycker jag att man kan lära sig att om det är flertalet insiders som köper samtidigt för betydande belopp så är det värt att kika extra på. I fallet med NetEnt såg vi att både VD, koncernchef och styrelsemedlemmar började köpa friskt.
Sammanfattning
Insynshandel är en viktig punkt för dig som investererare att hålla koll på. Genom att följa inysnshandel får du ta del av hur de som är nära bolaget agerar och hur de röstar med sin egen plånbok.

Vi på Edger Finance försöker att göra det lättare att följa insynshandel på följande sätt:

 • All insynsdata från finansinspektionen presenterad i en flexibel tabell.
 • Köp, sälj och tystperiod går att se direkt i grafvyn genom att klicka på inställningar.
Har du idéer på hur vi skulle kunna göra det ännu bättre får du gärna höra av dig till oss!

Källor:

Finansinspektionen
InsiderFonder

Vi vill uppmärksamma våra läsare att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier, såväl som andra finansiella placeringar, kan gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer utan endast utgör endast inspiration. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
 • Petter Hattenbach
  Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!