Genova

Analys Genova

sista teckningsdag 29/6
Översikt
Till veckan kommer fastighetsbolaget Genova Property Group (Genova) att börsintroduceras på Stockholmsbörsens Midcap-lista och det finns goda möjligheter för en lyckad introduktion.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Fokusområdet är kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm/Uppsalaregionen.

Genova (65kr) tar in 500 mkr och ägarna säljer för 150 mkr givet detta blir börsvärdet ca 2 500 mkr.

På tillgångssidan hittar vi, efter nyemissionen tillgångar till ca 6,9 mdr (inräknat medlen som tillförs p.ga emissionen. På skuldsidan hittar vi 3,8 mdr förutsatt att man ser preferensaktierna som en en skuld. Nettosubstansen blir således ca 3,1mdr.

Delar vi substansen med antalet utestående aktier i bolaget får vi fram följande:

3100 / 38,4 = 80,7 kr

Givet att bolaget noteras till en kurs om 65 kr aktie blir rabatten 80-65=15/80 —> 20%.
"Aktien säljs dessutom med en modest prislapp... Kan Genova få en värdering som påminner om K2A eller K-Fastigheter finns stor uppsida i aktien. Vi vågar inte riktigt räkna med det men det vore inte konstigt om aktien står i 80 kronor inom något år. Risker kring fastighetsmarknaden saknas inte... Men rådet blir att teckna aktien". - Affärsvärlden (Tecknar)
Varför är caset intressant?
 • Substansrabatt på ca 20%

 • Man kortade ned anmälningsperioden för institutionella kunder till 26 från tidigare 29 juni, anledningen var att intresset överstigit erbjudandets storlek inkl. övertilldelning. I emissionen är 450 mkr tilldelat till de starka ankarinvesterararna Länsförsäkringar, Lancelot och Skandia.

 • Målet är att växa substansvärdet med 20% per år (något som t.ex. Nyfosa också haft som mål och levererat på).

 • Nyemissionen ska gå till förvärv.

 • Peers, tex K-fastigheter och K2A värderas rejält högre.

 • Carnegie ansvarar för emissionen, vilket brukar vara ett gott tecken. Under 2019 noterade dom bland annat K-fastigheter och John Mattsson.

 • Micael Bile och Andreas Eneskjöld, som efter notering kommer äga 65,5% av bolaget, har en lock-up på två år (vilket överstiger den normala tidsperioden på sex till tolv månader).

Negativt?
 • Kanske cykliskt? 63% av förvaltningsfastigheterna är kommersiella, resterande 37% är samhällsfastigheter. Man vill öka andelen bostads-och samhällsfastigheter till 60% till 2024.

 • Genova har viss exponering mot hotell, vilket är en bransch som är extra känsligt mot COVID-19. Viruset har hittills resulterat i en värdeminskning för deras hotell om 22 mkr. Exponeringen mot hotell kommer öka i och med ett nyligt påbörjat projekt i Palma.

Avslut
Avslutningvis klipper vi in ett citat från Affärsvärlden (som rekommenderar att teckna aktien):"Aktien säljs dessutom med en modest prislapp... Kan Genova få en värdering som påminner om K2A eller K-Fastigheter finns stor uppsida i aktien. Vi vågar inte riktigt räkna med det men det vore inte konstigt om aktien står i 80 kronor inom något år. Risker kring fastighetsmarknaden saknas inte... Men rådet blir att teckna aktien".

Disclaimer:

Tecknar


Källor: Prospekt och Kvartalsrapporter,

Intervju

Prospekt


RapporterVilket bolag vill du att vi analyserar härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
 • Petter Hattenbach
  Co-Founder & CEO
 • .
  Analyst
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!