Förstå ett bolag - Hur gör man?

Introduktion
Under våren anordnade vi flera webbinarier där vi gick igenom hur vi bäst förberedde oss för rapportperioden och delade med oss av lite tips och tricks. I slutet av våra webbinarium lämnade vi tid för frågor. En fråga som vi gillade extra mycket och tror att många ställer sig är följande:

"Vad är det bästa sättet att förstår ett bolag och dess potentiella marknad, till exempel teknikbolag eller läkemedel? Hur utvärderar jag bolagets potential och eventuella risker?

Vi tänkte därför dela med oss av vår metod.
Grundläggande tips gällande hur man förstår ett bolag
Så hur ska du börja? Jag tycker att en lysande utgångspunkt är att börja att kolla in bolagets hemsida. Här finns grundläggande information om bolagets verksamhet och deras vision. Oftast har informationen på hemsidan gått via bolagets PR-avdelning vilket innebär att den är lätt att ta till sig. Genom att kika in bolagets hemsida får du också en känsla för hur duktiga bolaget är på att kommunicera sitt budskap och om de kan göra de på ett snyggt sätt. För bolag som vänder sig direkt mot konsument blir detta extra viktigt, då deras hemsida också agerar försäljningskanal. Ett lysande exempel på en hemsida som både är tydlig och konverterar är Spotify. Bolagets hemsida blir också viktig för att attrahera ny kompetens. Därför brukar jag även skumma igenom bolagets karriärsida.

På bolagets hemsida finns även tillgång till Investor Relations-material såsom kvartalsrapporter och årsredovisningar. Detta tycker jag är ett bra nästa steg för att lära känna bolaget. När det kommer till kvartalsrapporter och årsredovisningar fokuserar jag mycket på VD-ordet samt letar efter finansiella mål. Är bolagets verksamhet komplex brukar jag även se om det finns en beskrivning här. Då informationen brukar vara formulerad på ett sätt som gör att personer utan specifik branschkompetens ska kunna förstå den. Detta gör bolaget för att kunna attrahera en så bred grupp av investerare som möjligt. Är du nybörjare och inte bekväm med att analysera kvartalsrapporter och årsredovisningar rekommenderar jag vårt tidigare inlägg där jag går igenom hur en kvartalsrapport är uppbyggd.

De flesta bolag har numera också en Youtube-kanal. Detta tycker jag är ypperligt för att förstå komplicerade tekniklösningar och blir ett bra komplement till årsredovisningar och kvartalsrapporter. Ett konkret exempel på detta är när vi analyserade bolaget C-RAD.

Nästa steg är att börja titta externt. En bra början är att börja kolla efter nyhetsartiklar som är relaterade till bolaget. Jag personligen tycker att Omni är en bra tjänst då de taggar de flesta av sina artiklar med de bolag som nämns. Jag brukar även ta en kik på finanstwitter och se vad folk skriver och tycker.

Bolag på de större listorna har oftast analytikertäckning. Det innebär att bolaget betalar en analytiker för att skriva om bolaget och dess verksamhet. Aktieanalyser tycker jag är perfekt för att kolla om det är något jag har missat och för att få en bild av vad konsensus fokuserar på.

Genom att titta både internt och externt har jag skapat mig en översikt över bolaget samt en grundläggande förståelse för dess verksamhet. Efter detta försöker jag fundera ut vad är de tre viktigaste sakerna att fokusera på, så jag prioriterar min tid på rätt saker.
Hur förstår jag marknaden?
En av de viktigaste delarna i mitt analysarbete är att förstå marknaden. Jag försöker efter bästa förmåga att bevara frågor så som: Hur stor är marknaden? Hur snabbt växer den? Vilka spelare finns? Hur fungerar den?

Hur stor är marknaden?

Hur stor en marknad är avgör hur stort bolaget kan bli. Det spelar ingen roll om bolaget har världens bästa affärsidé. Är inte marknaden tillräckligt stor kommer bolaget aldrig att kunna bli något stort. Drömscenariot är att hitta ett mindre bolag som har ett skalbar affärsidé riktad mot en stor men föråldrad marknad. Detta är såklart lättare sagt en gjort men jag tycker det är bra att ha med sig i bakhuvudet vad som är det optimala scenariot. Marknadens storlek brukar kunna gå att hitta genom bolagets prospekt eller årsredovisning. Det brukar även nämnas in aktieanalyser rörande bolaget. Jag brukar själv försöka uppskatta hur stor marknaden är genom att sätta antaganden. Det är ingen exakt vetenskap men genom att försöka uppskatta marknaden på egen hand får jag en känsla vilka variabler som spelar roll. Jag brukar oftast använda mig av någon av dessa metoder. För att det blir lite mer konkret så exemplifierar jag genom att fundera hur stor marknaden för glass är i Sverige.

Extrapolering:

Börja med att fundera ut hur många glassar det säljs i din närmaste glasskiosk på en dag. Multiplicera sedan detta med antalet dagar dagar och sedan antalet kiosker i Sverige. Ibland har jag svårt att veta om siffran jag får fram är vettig eller inte, jag brukar då vända mig till ett företag inom branschen och fråga om det stämmer eller inte.

Segment för Segment

Vilka segment av glasskunder finns det i Sverige? Ett angreppssätt skulle kunna vara att det finns barn, ungdomar, vuxna och pensionärer. Anta sedan hur många glassar en typisk person i segment köper per dag och multiplicera det sedan med antalet personer i det segmentet. Addera sedan samtliga segment.

Vill man lära sig fler sätt hur man kan estimera marknader tycker jag att konsultbolaget Qvartz ger en bra beskrivning genom deras Case Interview Handbook.

Hur snabbt växer marknaden?

Hur snabbt marknaden växer avgör precis som storleken på marknaden hur stort bolaget kan bli. Likväl här brukar bolaget nämna hur snabbt marknaden växer och det brukar också nämnas i analyser. Vill du göra en efterforskning brukar många av de stora konsultbolagen göra industrigenomlysningar och uppskatta hur snabbt marknaden växer. Om vi återigen exemplifierar med C-Rad skulle jag i det här fallet testa att mata in radiation market + McKinsey review i en sökmotor.

Konsultbolaget Gartner brukar publicera en studie som heter Hype Cycle gällande olika industrier. Här får man reda på hur mogen marknaden är och vilket stadie den är i.

Vilka spelare finns på marknaden?

Vilka aktörer finns det på marknaden? Råder det något typ av monopol eller oligopol? Hur svårt är det att ta sig eller växa på marknaden? Dessa frågor brukar gå att besvara genom att hitta industrigenomlysningar eller nyhetsartiklar. För att identifiera vilka andra bolag som kan vara konkurrenter rekommenderar jag att man använder sig av en Screener. Tittar du på nordiska bolag villl jag såklart slå ett slag för vår egna Screener som vi släpper inom kort. För bolag utanför norden tycker jag att Financial Times är ett bra val. Genom att använda dig av en screener får du även reda på genomsnittsdata gällande finansiella nyckeltal så som marginaler. På så sätt får du även en uppfattning om hur effektiv bolagets verksamhet är gentemot sina konkurrenter.

Hur fungerar marknaden?

Hur reglerad är marknaden? Är det på tal om ändrade regleringar? Många av de mest lönsamma bolagen har kommit till genom att vara först på bollen vid en ny reglering. Så att förstå hur marknaden är reglerad och om det kommer att ske några förväntningar är därför viktigt. Dessutom är det värsta finansmarknaden vet osäkerhet. Är en reglering på gång lägger det sig oftast som en våt filt över bolagens aktiekurser. Ett färskt exempel på den svenska spelregleringen som drabbade många av de svenska spelbolagen.
Hur utvärderar jag bolagets potential och risker?
Genom att titta på bolaget både internt och externt samt att förstå hur marknaden fungerar har du skapat dig goda förutsättningar för att skapa dig en förståelse både vilken potential det finns i bolaget men även vilka risker. Genom att bara sitta på din egen kammare och fundera är det lätt att man blir hemmablind. För att säkerställa att detta inte händer är det nu dags att ta dina antaganden samt hypoteser och testa dem i verkligheten. Bästa sättet att börja tycker jag är att diskutera caset med en aktieintresserad kompis. På så sätt får jag två ögon till på mina argument och får reda på om det är något att missa. För mig är en bra metodik att skriva ihop en analys och skicka till en kompis och be honom eller henne att kommentera. När jag har läst kommentarerna brukar jag ofta ringa upp eller ses för att förklara mitt resonemang ch ställa frågor.

Men om det finns några utestående frågetecken som varken du eller din kompis kan svara på? I den här situationen brukar jag använda mig av följande metodik: För det första ställer jag frågan till bolagets investor relations ansvarig. För det andra försöker jag komma i kontakt med någon på bolaget eller en konkurrent. Detta är betydligt lättare än vad man tänker sig och jag får oftast snabbt svar. Här är Linked-in briljant. Leta upp bolaget och se vilka som jobbar där och sen är det bara att ta kontakt. För att bli lite mer konkreta tänker vi oss att vi vill ha reda på information gällande radarsystem för försvarsbranschen. En bra början i det här fallet skulle vara att kontakta någon på SAAB. När jag berättar om den här metodiken brukar jag oftast få mothugg i stil med: Men vem på bolag X skulle ta sig tid att svara på detta? Jag brukar då säga att det beror på vem man frågar. Jag brukar börja nedifrån och upp, tillexempel börjar jag med att fråga en student som har skrivit X-jobb eller en uppsats för bolaget. Jag jobbar mig sedan uppåt i hierarkin tills jag har fått svar på min fråga. Förutom att chansen att någon lägre ner i näringskedjan har tid att svara på min fråga finns det även en fördel till. I takt med att jag ställer flera gånger lär jag mig mer och kan således ställa en mer preciserad fråga. En mer preciserad fråga är oftast lättare att svara på och således ökar mina chanser att en person med högre befattning tar sig tid.

Med denna metodik som grund har du bra förutsättningar för att sätta dig i alla möjliga bolag och markander. Om du har några följdfrågor eller vill dela med dig av några tips är det bara att du skickar ett mail till [email protected]

Gillar du det vi gör får du gärna följa oss på sociala medier där du hittar oss under @edger.finance på samtliga plattformar.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!