Common Stocks and Uncommon Profits
Bokrecension
Introduktion
"Det här en bok om investeringshistoria och hur de investerade i aktier på 1950-talet. Du kommer inte att hitta relevanta investeringstips eller strategier som lämpar sig för dagens mättade marknader. Jag skulle inte rekommendera den till min familj eller någon av mina vänner"

Sant. Boken publicerades för över 60 år sedan men tvärtemot mot vad denna Amazon-recensent utrycker tycker vi att Common Stocks and Uncommon Profits fortfarande håller och ger viktiga insikter om aktieinvesteringar. Efter att ha läst boken är det framförallt 4 saker vi skulle vilja lyfta upp: Philip Fishers ramverk för att utvärdera potentiella investeringar, 3 anledningar varför du ska sälja en aktie, 10 saker som du bör undvika samt idéen bakom konservativa investeringar och dess 4 dimensioner. Vår tanke med att lyfta upp insikter från boken i punktform är du förhoppningsvis ska kunna hitta en eller flera saker att komplettera ditt eget ramverk med.

Philip Fishers ramverk - 15 punkter

1.Har bolaget produkter eller tjänster med tillräcklig marknadspotential för att kunna uppvisa en tillräcklig försäljningstillväxt för flera år framöver?

2. Har ledningen inställningen att fortsätta utveckla produkter och processer som kommer att fortsätta driva tillväxt när försäljningen av nuvarande produkter börjar mättas?

3. Hur effektiv är bolagets forsknings och utvecklingsavdelning i förhållande till dess storlek?

4. Har bolaget en försäljningsorganisation som presterar bättre än genomsnittet?

5. Har bolaget en tillräckligt hög vinstmarginal?

6. Vad gör bolaget för att behålla eller förbättra sin vinstmarginal?

7. Har bolaget bra relationer till sina anställda och facket?

8. Har bolaget goda relationer med styrelse och andra högt uppsatta personer?

9. Har bolagets ledning ett flexibelt sinne?

10. Hur bra koll har bolaget på sina siffror och kvaliteten av dessa?

11. Finns det några aspekter i bolagets verksamhet, må vara specifika för sektorn, som ger några ledtrådar gällande hur mycket bättre bolaget är i förhållande till dess konkurrenter.

12. Har bolaget ett kortsiktigt eller långsiktigt fokus gällande vinster?

13. Kommer bolagets framtida tillväxt att kräva ytterligare nyemissioner och därmed utspädning?

14. Är bolagets ledning transparenta i diskussioner med investerare när allt går bra men sluter sig när det går sämre?

15. Har bolagets ledning obestridlig integritet?
3 anledningar till att sälja en aktie

1. Du har gjort en felbedömning av bolaget vid din initiala investering och det blir tydligare och tydligare att du har gjort en felbedömning. Det är många aspekter som ska täckas in vid en initial analys och ibland händer det att du gör en felbedömning. Kanske har du överskattat förträffligheten i bolagets produkter eller underskattat svårigheten att bolaget ska lyckas på en ny marknad. Bästa strategin här är att klippa förlusterna tidigt. Är det något som du har felbedömt är sannolikheten låg att det ordnar upp sig och desto tidigare du biter i det sura äpplet och sätter ditt ego åt sidan desto bättre.

2. Om något förändras så att bolaget inte längre lever upp till de 15 punkterna i ramverket. Få bolag har förmågan att år efter år fortsätta att leva upp till kraven. Ta därför för vana att från tid till annan se över din initiala tes och checklista för att se om bolaget fortfarande lever upp till kraven.

3. Du hittar en ännu bättre investering. Den tredje anledningen till att sälja en aktie är om du hittar en investering som du bedömer har ännu bättre potential än din nuvarande investering.

Det generella rådet är att när du väl har hittat ett bolag som levererar gör du bäst i att behålla det.
10 saker att undvika

1. Undvik hypade bolag utan substans. Många förhoppningsbolag kommer tidigt till börsen därför att många investerare lockas av att komma in tidigt och sen kunna vara med och rida hela vägen till toppen. De flesta av bolagen är just förhoppningsbolag och det är generellt ett bättre val att lämna dessa bolag till personer som har unik erfarenhet eller kompetens inom branschen.

2. Ignorera inte ett bolag bara för att det handlas OTC. OTC står för over the counter och är onoterade aktier som handlas på ett annat sätt än genom en börs eller organiserad handelsplats. Till sist och syvende handlar det om vad det är för bolag, inte hur det handlas.

3. Köp en inte en aktie bara för att du gillar tonen i årsredovisningen. Det är viktigt att komma ihåg att årsredovisningar och kvartalsrapporter är marknadsföringsmaterial för bolaget och förmodligen har formuleringarna gått både en och två gånger förbi bolagets pr-avdelningen. Var vaksam och låt dig inte fångas av floskler.

4. Anta inte ett högt P/E tal innebär att framtida tillväxt redan är diskonterad. Några av de bästa investeringarna går att hitta bland de högst värderade bolagen. Detta därför att marknaden ofta underskattar framtida tillväxt och intjäningsförmåga hos dessa bolag.

5. Gnäll inte över ören. Om du köper aktien för några ören mer eller mindre spelar ingen roll i det långa loppet. Låt inte småsinthet stå i vägen för goda investeringar.

6. Låt inte diversifiering ta överhanden. Lägg inte alla ägg i samma korg är ett klassiskt utryck när man ska förklara fördelarna med diversifiering. Men det finns också en gräns när det inte är gynnsamt längre. Problematiken är att det med för många korgar så är frågan om alla korgar verkligen fortfarande är attraktiva? Dessutom desto fler korgar du har desto fler korgar behöver du hålla koll på. Fråga dig själv för varje investering om den verkligen gör nytta och har god potential jämfört med dina nuvarande investeringar.

7. Låt dig inte skrämmas av ett potentiellt krig. Krig är dåligt för kontanter så således är aktier ett bättre alternativ. Låt dig därför inte skrämmas av ett potentiellt krig när du överväger att investera i aktier. Däremot kan det vara klokt att tänka igenom hur bolaget bakom aktien skulle påverkas om ett faktiskt krig bryter ut.

8. Glöm inte Gilbert och Sullivan. Gilbert och Sullivan var en känd brittisk musikduo som under 1800-talet skapade flera operetter tillsammans. Vad har denna duo att göra med aktiemarknaden? Ingenting och det är precis det som är poängen. Låt dig inte influeras av vad som faktiskt inte spelar någon roll. Gamla nyheter eller årsredovisningen för 2 år sedan har väldigt lite att göra med hur priset på aktien kommer att utvecklas framåt.

9. Glöm inte att överväga tid så väl som pris när du funderar på att investera i en tillväxtaktie. Istället för att fokusera på ett specifikt pris du vill köpa aktie för bestäm en tidpunkt. Tidpunkten kopplas med fördel till en tid runt en viss värdebrytningspunkt. Om det är frågan om ett bolag i ett tidigt skede kan värdebrytningspunkten vara en ny kund eller att en studie ska vara avslutad.

10. Följ inte flocken. Kvartalsrapporter, regualtorska förändringar eller byta av ledning är riktiga händelser som påverkar aktiepriset. Men det finns också händelser som bara har psykologisk påverkan men som inte ändrar något fundamentalt gällande bolaget. Flocken kan inte se skillnad på dessa två händelser utan reagerar blint på det mesta som händer. Gör därför din egen bedömning av händelser och skapa din egen uppfattning istället för att förlita dig på andra.
Konservativa investeringar

Konservativa investeringar definierar Philip Fisher som investeringar som konserverar sin köpkraft till en liten risk över tid. Konservativt investerande definieras som förståelsen av vad en konservativ investering består av och sedan följa en specifik metod för att bedöma huruvida investeringen faktiskt är konservativ. För att avgöra om en investering är konservativ eller inte används ett ramverk som består av 4 dimensioner. Dessa är:

Dimension 1: Överlägsenhet när det kommer till produktion, marknadsföring, utveckling samt finansiellt kunnande.

Dimension 2: Den mänskliga faktorn. Företag drivs av människor. Att år efter år ny nya mål och kontinuerligt generera tillväxt kräver att företaget och dess medarbetare förstår att de befinner sig i en dynamisk omvärld och de måste se till at de förändras in takt med den. Detta ställer höga krav på ledningen som måste vara både målmedveten och flexibel men det ställer också krav på organisationen i stort. En bra ledning kan inte göra hela jobbet själv, ledningen behöver ha organisationen med sig. Därför blir kultur och om det finns en känsla av att det här är ett företag som folk vill jobba på viktiga faktorer. Den andra dimensionen handlar således att bedöma kvaliteten på de personer som är viktiga för att organisationen ska fungera.

Dimension 3; Den tredje dimensionen handlar om att bedöma bolagets möjligheter att nå tillväxt utöver det normala. Är bolaget verksamt i en bransch där det överhuvudtaget är möjligt? Går det att skala och är vinstmarginalerna tillräckliga? Allt detta kan kokas ner till frågan: Vad kan bolaget i fråga göra som andra inte kan göra lika bra? Det vill säga vad är konkurrensfördelen och är den i så fall uthållig.

Dimension 4: Priset du betalar i förhållande till bolagets vinst, P/E-ration. P/E ration styrs av två variabler: priset på aktien och vinsten per aktie. Prisfluktuationer gällande en specifikt aktie i förhållande till andra aktier beror på att flocken har ändrat uppfattning om bolaget i fråga. Utifrån detta kan vi göra en fyrfälts matris där vi på ena axeln visar populariteten av bolaget och på den andra hur starkt bolaget presterar fundamentalt. Det idealiska är att hitta bolag som presterar starkt fundamentalt men som inte har nått populäritet hos aktiemarknaden än. Det näst bästa är att hitta bolag som presterar bra fundamentalt och uppmärksammats av aktiemarknaden. De två andra scenarion som finns där bolaget presterar dåligt fundamentalt och uppmärksams av aktiemarkandnen samt där bolaget presterar dåligt fundamentalt och inte uppmärksams av aktiemarkandnen ska helst undvikas.
Slutsats

Vad tar du med dig efter att ha läst denna artikel? Kanske tanken om att bestämma en viss tidpunkt när du ska köpa en aktie istället för ett visst pris? I det fallet hjälper Traders Alloy dig på vägen genom möjligheten att både kunna skriva ner när du ska köpa och sätta en handlingsplan så att du vet hur du ska agera när det är dags.

Har du också läst boken och vill diskutera någonting? I sådant fall får du gärna höra av dig till mig på [email protected] eller direkt till oss på sociala medier, vi finns på de flesta plattformar under @tradersalloy.

Källor:

Common Stocks and Uncommon Profits - Amazon
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!