Bahnof
Analys
Introduktion
Bahnhof är en internet- och bredbandsleverantör som erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar, inkluderande bredband, fiber, telefoni, VPS och övriga relaterade servicetjänster till företag såväl som privatmarknad.. Bolaget är sedan 2007 noterat på Spotlight Stock Market. I senaste kvartalsrapporten benämner de sig en klar Corona-vinnare. Vi reder ut hur det ligger till och ger vår syn på Bahnhofs framtid.
Verksamheten

Historien bakom Bahnhof
Bahnhof grundades 1994 och har sedan dess fokuserat fokuserat på att erbjuda snabba, säkra och prisvärda internettjänster till privatpersoner och företag. "Internet med sekretess" är bolagets ledord och väl förankrat i deras kundlöfte som lyder "Vårt löfte är att ge kunderna maximal säkerhet mot övervakning, företagsspionage och läckor – något som blir allt viktigare när samhället digitaliseras." Just den här punkten är något som gör Bahnhof unikt och väl värt att bära med sig när man jämför Bahnhof mot dess konkurrenter.

Ägarbilden
Tar vi en kik på ägarlistan ser vi att K.N. Telecom AB är den absolut största ägaren och sitter på majoriteten av rösterna. K.N. Telecom AB kontrolleras av Bahnhofs VD Jon Karlung och dess styrelseordförande Andreas Norman. Därmed tickar bolaget kraven för pilotskolan, dvs att VD äger aktier och således har goda incitament att driva bolaget framåt, vilket ses som en kvalitetsstämpel. Resterande av ägarlistan utgörs av investmentbolaget Öresund, Avanza Pension samt en hel del fonder.

Gällande insynshandel, se bild nedan, ser det stabilt ut. K.N Telecom AB plockar kontinuerligt på sig aktier. De stora försäljningar vi ser i grafen kommer från den tidigare styrelseledamoten Nicklas Paulson i takt med att han inte valda att fortsätta som styrelseledamot i Bahnhof.

Affärsområden
Bahnhof omsatte för helåret 2019 1293 MSEK varpå privatmarknad stod för knappt 66% (852 MSEK) och företagsmarknaden stod för marginellt mer än 34% (441 MSEK). För helåret 2020 siktar Bahnhof på att växa omsättningen till 1 500 MSEK och ett rörelseresultat på 180 MSEK. Detta innebär att omsättningen planeras öka med 16%, vilket är en försiktig ökning mot de två senaste åren men modest med tanke på vad Bahnhof har presterat tidigare.

Privatmarknad
Via fibernätet kan Bahnhof distribuera flertalet telekomtjänster till privatpersoner, däribland bredband, telefoni, TV men även internettjänster så som Antivirus och VPN. Det är ingen tvekan om att kunderna är nöjda med Bahnhof som leverantör på Telekomgalan vart de utsedda till Sveriges bästa internetleverantör och för andra året i rad har de Sveriges mest nöjda kunder enligt Svenskt kvalitetsindex undersökning. Med detta som grund är det inte konstigt att kundtillströmningen är god, speciellt i tider där vårt digitala beteende kräver mer och mer bandbredd. Under senaste kvartalet (Q3 2020) lyckas Bahnhof konvertera 12 053 nya kunder vilket ökar kundbasen med 3,22%, vilket motsvara 12,87% på årsbasis. Den starka kundnöjdheten kombinerat med ett brett tjänsteutbud anser vi borgar för att Bahnhof fortsatt kommer att attrahera nya kunder men även lyckas behålla gamla.

Företagsmarknad
Även Bahnhofs företagsmarknad växer. För Q3 2020 växer omsättningen med strax över 8% från 111 till 120 MSEK. Precis som vårt digitala beteende på privatsidan kräver mer bandbredd så resulterar det i att även företagen behöver uppgradera sina tjänster. Det handlar om mer kapacitet men även nya lösningar när vi börjar arbeta mer och mer utanför kontoret. Bahnhof bygger därför ut sitt datacenter i Thule för att kunna möta den ökade efterfrågan. I bakgrunden pågår också Bahnhofs project Elementica, vilket har målsättningen att bli världens mest klimatsmarta beräkningskluster för molntjänster.
Risker
Det är för tidigt än så länge att med hög tillförlitlighet sia om vad Coronakrisen har för effekter på Bahnhofs verksamhet. Det vi vet är att telekomtjänster är viktigt för både privatkunder och företagskunder. Då telekomtjänster inte är någon enrom börda sett till belopp för hushållens ekonomi kan det vara ett problem för företag. Hamnar vi i ett läge där vi ser ett stort antal företagskonkurser kommer det få effekter för Bahnhof och det är bra att ta med sig i beräkningarna. Vi har för liten insikt i Bahnhofs kundstock för att kunna göra bedömningen men en relevant fråga till deras Investor Relations avdelning skulle vara hur stor del av företagskundstocken utgörs av små och medelstora företag? Större företag har goda möjligheter att klara sig ur den här krisen då det har bättre tillgång på kapital, både från staten och från aktiemarknaden, exempelvis är Avanza en sådan Bahnhof kund. Små företag är däremot mer beroende av sitt eget kassaflöde och får vi en situation likt den i mars där alla företag plötsligt valde att avvakta och pausa alla inköpsprocesser kommer konkurserna att börja dugga tätt.

Bahnhof som företag går från aspirerande tillväxtföretag till ett mer lönsamt bolag. Ett tecken på detta är den stora kassan, 300 MSEK, och att företaget uppvisar ett positivt kassaflöde för det tredje kvartalet. Sett till Bahnhofs historik har tillväxten och multipelexpansionen följts åt uppåt, vilket har resulterat i en stark kurstillväxt. Frågan är dock vad som händer med multiplerna om tillväxten avstannar? Vi ser inga tecken på det i dagsläget men historiska topp-multiplar ställer en hel del krav på framtiden.
Prognos och värdering

Vad tror vi om Bahnhofs framtid? Innan vi dyker in i prognoserna tänkte vi att vi skulle ta en titt på vad som har hänt på fibermarknaden i Sverige. Enligt Post och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 har regeringen som mål att 2025 ska 98% av Sveriges hushåll vara anslutna till fiber med hastigheter på nära 1 gbit/s. I dagsläget är det 92% av hushållen. Det innebär att Bahnhofs marknad växer med 1,27%. Det är inte några imponerande siffror men PTS bjuder även på annan intressant statistik där de bland annat anger hur beteendet hos betal-tv abonnemang förändras. Fiber den enda tekniken som ökar vilket kan ge en indikation om att fler kunder i framtiden kommer att välja att se tv via fiber, vilket i Bahnhofs fall skulle kunna resultera i att snittförsäljningen per kund skulle gå upp, då kunden inte bara väljer att ha sitt bredband via Bahnhof men även andra tjänster så som digital-tv. Då marknaden framöver bara kommer att växa med modesta mått kommer Bahnhofs fortsatta tillväxt från privatmarknaden att bero på hur duktiga de är på att ta kunder från sina konkurrenter. Borde då inte ett bolag som har Sveriges nöjdaste privatkunder kunna fortsätta att ta marknadsandelar? Vi tror det. Dessutom visar Statistiken från PTS att mindre aktörer fortsätter at ta marknadsandelar från etablerade aktörer så som Telia, Comhem och Telenor. Ytterligare vatten på vår kran får vi från John Karlungs VD ord i Q3 rapporten:

"Jag noterar dessutom att vår konkurrent Comhem, som vilar tungt på koaxialkabel (ursprungligen byggt för kabel-tv), kommer sist i Svenskt Kvalitetsindex mätning. Jag tror att bakgrunden till det låga betyget just stavas koaxialkabel."

Koaxialkabeln och ADSL är förlegade tekniker som inte är framtidssäkrade. Mer parten av "dinosaurierna" sitter på dessa infrastrukturlösningar.

Företagsdelen borde också kunna fortsätta växa. I bahnhofs kärna ligger ledordet integritet på internet något som vi även tror att företagen uppskattar. Det blir viktigare och viktigare för företag att skydda sin digitala infrastruktur och vår tes är att företag kommer att föredra Sverige framför andra länder likt Asien och Kina där historien har visat att integriteten inte har varit i partiet med Sverige. Mot den tesen borde beräkningsklustret Elementica falla väl ut.

Med detta som grund tror vi att Bahnhof under de kommande åren kan fortsätta växa med 15% per år. Detta på grund utav att Bahnhof är välpositionerat för framtiden genom hög kundnöjdhet, att distributionskanalen ut mot kund finns där genom utbyggnaden av fibernätet samt intressanta projekt så som Elementica. Vi tror att vinstmarginalen kommer att ligga konstant och vi räknar inte med någon multipelexpension för att skapa oss lite säkerhetsmarginal. Värderingen jämfört med närmast konkurrenten Bredband 2 är högre men Bahnhof har större kassa och har nöjdare kunder, något som vi premierar. För framtiden bevakar vi kundtillväxten, vinstmarginalen och kundnöjdheten. Sker försvagningar på något av dessa mått kommer multipeln kontraheras och då kan det bli svårt att uppnå avkastningsnivåerna enligt tabellen nedan.
Slutsats
Sammanfattningsvis tycker vi att Bahnhof är spännande. Framförallt imponeras vi av kundnöjdheten och vi tror att Bahnhof kommer att fortsätta ta marknadsandelar, främst på grund utav att dinousarierna sitter på förlegad teknik och bitvis har svajigt rykte hos konsumenterna. Att Bahnhof även fortsätter att satsa på företagssidan med flexibla lösningar, så som open stack där man inte låser in kunderna, gör även att vi tror att framtiden på företagssidan ser ljus ut. På några års sikt ser därför Bahnhof ut som en bra investering.

Disclaimer:

Skribenten äger inga aktier i Bahnhof men har bolaget i sin bevakningslista. Analysen ska endast ses som inspiration, läsaren uppmanas göra sin egen analys och ovan text utgör ingen form av rådgivning.


Källor:

Kvartalsrapporter och Årsredovisningar

Artikel i Ny teknik

SCB statistik

PTS Svensk Telekom marknad första halvåret 2020

PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019
Vi vill uppmärksamma våra läsare att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier, såväl som andra finansiella placeringar, kan gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer utan endast utgör endast inspiration. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.
Vilket bolag vill du att vi analyserar härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
  • Skribent
    Analyst
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!