Our Blog

Fyra gånger om året rapporterar noterade bolag hur verksamheten går och vart den är på väg. Detta är din chans som investerare att få kläm på hur bolaget utvecklas och stämma av din investeringstes. Men hur förbereder du dig på bästa sätt? Vi tänkte nu gå igenom några konkreta tips på hur du kan se till att vara på tårna så att du vet hur du ska agera när rapporten kommer.
1. Håll dig uppdaterad

Vad har hänt sedan den förra rapporten? Har det kommit några intressanta pressmeddelanden? Har det kommit några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar? Ett bra tillvägagångssätt är att läsa igenom den förra rapporten för att ha i färskt minne vad som sades då. Passa på att skriva ner de tre viktigaste sakerna som du vill följa upp när nästa rapport kommer. Till exempel hur går försäljningen av den nya produkten? Har de finansiella målen ändrats? Är den nya VD:n fortfarande lika positiv?
2. Hur går det för andra bolag i sektorn?

En bra vägvisning om hur rapporten kan bli är att titta på hur bolag i samma sektor som rapporterar tidigare har utvecklats och hur deras rapport har tagits emot. Är du exempelvis nyfiken på HM kan det vara bra att titta på Inditex som rapporterar några dagar tidigare. Då båda bolagen är globala ställs de för liknande problem och utmaningar.
3. Hur har insynspersoner agerat?

Insynspersoner är personer som har extra god insyn i bolagets verksamhet. Det kan till exempel vara personer i ledande befattning så som VD eller CFO men också styrelseledamöter. Enligt rådande förordning så måste insynspersoner rapportera in handel i bolagets aktie till finansinspektionen. Insynspersoner får dessutom inte handla bolagets aktie en månad före rapportdatum. Denna period kallas för den tysta perioden. Genom att ha koll på hur insynspersonerna agerar kan du få en bättre bild om det kommer bli en bra eller dålig rapport. Många köp från insynspersoner innan den tysta perioden kan indikera att det blir en stark rapport medans många sälj kan indikera att rapporten kommer att den kommer att vara svag.

Genom Finansinspektionens Insynsregister kan du se hur insynspersoner har handlat. Du kan även se samma data hos oss på Traders Alloy. I Traders Alloy kan du även se köp och sälj från insynspersoner direkt i grafen samt lägga på filter för när det är tyst period, se bilden nedan.
4. Frågetecken? Kontakta Investor Relations!

I takt med att du analyserar bolaget inför rapport kanske det finns några saker som du inte riktigt får kläm på. I sådant fall rekommenderar vi att du hör av dig till bolagets Investor Relations-avdelning. Investor Relations är bolagets avdelning som har till uppgift att serva investerare med den information som de behöver. Det finns ofta en eller två kontaktpersoner att höra av sig till och vanligtvis får man svar inom en vecka.
5. Diskutera med en kompis!

Det sista tipset vi har är att diskutera bolaget med en kompis, och gärna någon som har en annan åsikt om bolaget än vad du har. Ta med dina tre viktigaste variabler och kontrollera om dina argument verkligen håller när din kompis försöker sticka hål på dem.
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Traders Alloy - direkt i inkorgen!