Våra tankar kring Gamingbolag

Introduktion
En av våra läsare hörde av sig till oss och undrade om vi inte kunde förklara hur vi tänker kring Gamingbolag? Självklart, kan vi göra det! I blogginlägget får du lära dig vad ett Gamingbolag är, vad som skiljer olika typer av Gamingbolag och vad du ska titta närmare på när du gör din analys.
Vad är ett Gaminbolag?
Gamingbolag kännetecknas av att någon del av deras verksamhet är inriktad på underhållning i from av spel. Det kan vara dataspel, mobilspel eller tv-spel. Det är en bred sektor och bolagen som grupperas i spelsektorn kan vara skilda väsen med helt olika typer av affärsmodeller. Detta illustreras bäst genom min förenklade värdekedja inom spelsektorn. Vill du lära dig mer om värdekedjor rekommenderar jag mitt tidigare inlägg om industribolag. Spelindustrin bär många likheter med andra delar av underhållning så som bok och filmbranschen. Sitter du på kunskap från några av de branscherna kommer den väl till pass när du ska analysera ett bolag inom spelbranschen.

Spelstudio: En spelstudios kärnverksamhet går ut på att skapa underhållande spel som konsumenter vill ha. Personalen består av så väl spelmanusförfattare, designers och programmerare. Spelstudions framgång avgörs av hur framgångsrika titlar de kan skapa. Har de tur och skicklighet kan de lyckas att skapa så pass stor framgång att de lyckas skapa ett varumärke kring spelet, tänk Super Mario eller Pokémon.

Förläggare: En förläggare å andra sidan har som verksamhet att hitta intressanta spelprojekt att finansiera. Både genom att de blir approcherade av spelstudios men också genom att söka upp spelstudios som kan producera spelidéer som förläggaren har.

Distributör: Distributören ansvarar sedan för att distribuera spelet, det vill säga sälj och marknadsföring.

Vissa spelbolag verkar inom flera delar av värdekedjan, till exempel det svenska spelbolaget Paradox som både utvecklar och förlägger och distribuerar spelen själva.

Det finns också spelbolag som har som affärsidé att köpa upp andra spelbolag. Ett exempel på detta är Embracer Group. Tittar du på en förvärvsmaskin är det mer tillämpligt att applicera metoden för hur du analyserar ett investmentbolag, då fokus skiftas över till vad portföljen egentligen består av.

Varför är ett Gaminbolag en intressant investering?
Svaret på frågan är: starka varumärken och digital affärsmodell i ett. Vi går igenom starka varumärken först och digital affärsmodell sedan. För att det ska bli mer konkret exemplifierar jag med det svenska spelbolaget Paradox. Paradox har skördat stora framgångar med spelsuccéer så som Europa Universalis, Crusader Kings etc. Spelentusiasterna vet vad de får när de köper ett Paradox spel, en kvalitativ spelupplevelse som håller samma mått som tidigare Paradox spel. Genom detta har Paradox skapat ett starkt varumärke för bolaget själv, så väl som för enskilda titlar. Detta gör att risken för Paradox när de utvecklar ett nytt spel är betydligt lägre då de vet att de har en trogen följarskara som är villiga att testa deras nya spel.

I spelindustrins linda såldes spel över disk i butiker. Distributionen tog sedan ytterligare ett steg när vi kunde börja beställa fysiska kopior via nätet. Idag är ofta distributionen helt digital via plattformar, så som Steam. Genom att sälja spelet digitalt går det lätt att få kontakt med potentiella kunder och distributionskostnanden sänks också då man inte behöver distribuera fysiska kopior. Dessutom ger digitaliseringen av distributionen möjligheten att lätt sälja expansionspaket till spelet eller andra saker som du har nytta av i spelet. Vissa spelbolag har till och med applicerat en SasS-modell på spelet för att månadsvis tjäna pengar på ditt spelande. Ett exempel på detta Acitivision Blizzard med spelet World of Warcraft, vilket du betalar månadsvis för att kunna spela.

Kombinationen av starka varumärken och digital affärsmodell gör att spel är väldigt intressant ur ett investerarperspektiv på grund av skalbarheten samt förutsägbara intäkter och det är såldes inte konstigt att många spelbolag värderas till höga multiplar.
Vad vi tittar extra på
Affärsmodellen - Vad är det för typ av Gamingbolag?
Som ovan beskrivet så är Gamingbolag en bred kategori av bolag. Därför dyker vi gärna ner i bolagets affärsmodell för att skapa oss en känsla på vad de är duktiga på. På så sätt blir det lättare att veta vad vi ska analysera vidare samt vad vi ska följa upp i kvartalsrapporter och årsredovisningar. I Paradox fall tittar vi på om bolaget fortsätter att tillverka spel som fansen giller medans i Embracer tittar vi på om de om att fortsätta hitta intressanta förvärv till rimliga värderingar som passar in i koncernen.

Varumärken i spelportföljen
Vad finns det för titlar i bolagets spelportfölj? Starka varumärken med en trogen spelskara har en förutsägbar en mer förutsägbar framtid med lägre risk än nya spel som måste hitta sin trogna spelskara. Content Delivery systemet Steam är ett bra verktyg när det kommer till att analysera gamingbolags spelportfölj. Där går det att sortera på både spelstudio och spelförläggare. Det finns även en hel del statistik gällande hur spelen står sig över tid.

Spelens livscykler
Att utveckla ett spel är inte gratis. Det kräver duktiga och dedikerade personer från flera olika yrkesgrupper. Huruvida spelet kommer att bli lönsamt avgörs såklart dels av hur dyrt det är att utveckla det men också av livscykeln. Kan spelet säljas under lång tid ökar sannolikheten för att det blir en lönsam affär. Dessutom kan en lång livscykel vara goda skäl till att skapa expansionspaket av olika slag, likt det den process som Paradox ofta jobbar med sina spel. Expansionspaket är ofta inte lika dyra och framställa, då man kan använda så väl befintligt spelmanus, design och kodbas, vilket gör att de betingar goda marginaler och således blir en lönsam affär för spelbolaget.

Nyckeltal

ROA & ROE
ROA och ROE är två avkastningsmått som står för Return On Assets respektive Return On Equity. På svenska betyder det avkastning på tillgångar respektive avkastning på eget kapital. Jag tycker att dessa två mått är bra att kolla då det anger hur mycket avkastning en krona in i bolaget ger. Framförallt använder jag det när det kommer till att jämföra bolag. Skillnaden mellan måtten är hur duktiga bolagen är på att förvalta sin verksamhet med respektive utan belåning.

ROA = Vinst efter skatt / tillgångar

ROE = Vinst efter skatt / Eget kapital.

Generellt sätt brukar börsen avkasta 7% årligen och jag brukar därför använda det som ett vattenmärken, dvs jag söker bolag som åtminstone har ett ROE-mått på 7%.

Rörelseresultat och Rörelsemarginal (EBIT och EBIT-marginal)
Hur mycket av försäljningsintäkterna blir kvar efter att kostnaderna för utvecklingen av spelen har dragits bort? Det får du reda på genom att titta på rörelseresultatet. Viktigt att komma ihåg är att rörelsereslutatvinsten framförallt påverkas av två variabler: vilket pris bolaget sätter på sina spel och vad spelen kostar att utveckla. Spelbolag med digitala affärsmodeller har ofta höga rörelsemarginaler runt 40%.

Vinst och Vinstmarginal
Vinst och förlust i vissa fall, är det som blir kvar efter att vi har dragit bort finansiella kostnader och skatt från rörelseresultatet. En gemensam rörelseresultat och vinst är att jag framförallt håller koll på hur de utvecklas över tid och hur de förhåller sig till jämförbara bolag. Om något mått sticker ut ser jag det som en ypperlig startpunkt på mitt analysarbete. Är tillexempel rörelsemarginalen väldigt låg kan det tyda på att spelen som bolaget utvecklar kostar för mycket eller att de inte kan ta tillräckligt bra betalt. Det kan också vara ett tecken på att spelens livscykler är för korta. Efter att ha gjort lite egen efterforskning brukar jag ställa frågan till bolagets IR-ansvarig. Detta för att få en känsla för hur det ligger till.

Soliditet
Hur är bolaget finansierat? Soliditeten anger hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierat av eget kapital respektive lån. En hög soliditet är generellt ett bra tecken som visar på att bolaget är finansiellt stabilt och har goda möjligheter till lån om det skulle behövas extra likviditet.

Soliditet = EK / Tillgångar
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till [email protected]
  • Petter Hattenbach
    Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Edger Finance - direkt i inkorgen!